Það er engin heilsa án geðheilsu

Sálfræðingar á heilsugæslustöðvum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sinna meðferð barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra. 

Sálfræðingar starfa sem hluti af þverfaglegum teymum og í náinni samvinnu við skóla og félagsþjónustu.

Læknar heilsugæslunnar vísa til sálfræðinga innan stöðvar, þannig að fyrsta skrefið er að bóka tíma hjá heimilislækni.

Hér fyrir neðan eru upplýsingar um þjónustu sem er í boði á öllum okkar stöðvum.

Fyrirkomulagið getur verið mismunandi milli stöðva og upplýsingar um það eru á síðum heilsugæslustöðvarinnar þinnar

Einnig bendum við á sérþjónustu: Geðheilsuteymi HH austur og  vestur og Þroska og hegðunarstöð.

Sálfræðingar á heilsugæslustöðvum veita börnum meðferð vegna hegðunar- og tilfinningavanda og foreldrum þeirra ráðgjöf. Sálfræðiþjónusta stendur verðandi mæðrum og mæðrum með börn á fyrsta aldursári einnig til boða. 

Hvernig fær barnið viðtalstíma hjá sálfræðingi? 

 • Þú hefur samband við lækni á heilsugæslustöðinni þinni. Hann sendir tilvísun til sálfræðings. 
 • Sálfræðingurinn fer yfir allar tilvísanir sem til hans berast og hefur samband við forráðamenn barnsins, oftast innan tveggja vikna.

Hvað gera sálfræðingar á heilsugæslustöð?

 • Meðferð barna og unglinga (0-18 ára) við vægum til miðlungs alvarlegum tilfinninga- og hegðunarvanda.
  • Almennt miðað við 4-6 viðtöl
 • Ráðgjafarviðtöl við foreldra ef um er að ræða ung börn eða börn með hegðunarvanda.
  • Almennt miðað við 1-3 viðtöl
 • Eftirfylgd að lokinni meðferð á öðrum þjónustustigum
  • Símtöl eða fáein eftirfylgdarviðtöl 
 • Meðferð barna er ávallt unnin í samvinnu við foreldra/forráðamenn.
 • Á nokkrum heilsugæslustöðvum eru hópnámskeið fyrir börn með kvíða eða depurð.
 • Ef ekki næst árangur á þessu þjónustustigi mun sálfræðingurinn, í samvinnu við foreldra og barn, vísa í viðeigandi þjónustu
 • Meðferð við vægum tilfinningavanda verðandi mæðra og mæðra með barn á fyrsta aldursári
  • Almennt er miðað við 4-6 viðtöl. 

Vísað er annað ef um er að ræða:

 • Sérhæfðan eða fjölþættan vanda (t.d. alvarleg árátta-þráhyggja, átröskun, áfallastreita, viðvarandi sjálfsvígstilburðir, alvarlegur sjálfsskaði, flókinn fjölskylduvandi).
 • Sálfræðiþjónusta heilsugæslunnar er ekki langtíma úrræði.
 • ADHD greiningar, vitsmunaþroskamat, einhverfugreiningar
 • Alvarlegur geðrænn vandi verðandi mæðra

Samstarf:

Sálfræðingar á heilsugæslustöðvum eru í samstarfi við lækna, hjúkrunarfræðinga og ljósmæður stöðvarinnar. 

Aðrir samstarfsaðilar eru félagsþjónusta og sérfræðiþjónusta skóla, Barna- og unglingageðdeild Landspítala, Þroska- og hegðunarstöð, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og barnavernd. 

Hugræn atferlismeðferð - hópar

Í hugrænni atferlismeðferð eða HAM lærir þú aðferðir til að takast á við tilfinningalega vanlíðan á árangursríkan hátt. Rannsóknir sýna að HAM er ein árangursríkasta meðferð sem völ er á í dag t.d. við kvíða og þunglyndi.

Heilsugæslan býður upp á HAM meðferð sem fer fram í hóp einu sinni í viku, tvo tíma í senn, í alls sex skipti. Meðferðin fer fram á heilsugæslustöðvum á dagvinnutíma, mögulega á annarri stöð en í þínu hverfi. 
Meðferðin er ætluð einstaklingum 18 ára og eldri

 Meðferðin felur í sér fræðslu, umræður og heimaverkefni. Sálfræðingar stjórna meðferðinni með þátttöku annarra fagstétta eins og  t.d. hjúkrunarfræðinga.

Til þess að komast á námskeiðið þarf að hafa tilvísun frá lækni. Ástæður þess að vísað er í hugræna atferlismeðferð (HAM) á heilsugæslustöð geta verið margvíslegar. Langflestum er þó vísað vegna vanlíðanar, svo sem kvíða, þunglyndis, streitu og álagseinkenna, sem hefur áhrif á daglegt líf og lífsgæði.  

Greitt er komugjald á heilsugæslustöð fyrir hvert skipti sem komið er á námskeiðið.

Sálfræðingar starfa í þverfaglegu teymum með læknum, ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum. Þeir veita sálfræðimeðferð á meðgöngu og eftir fæðingu.

Sálfræðiþjónusta fyrir fullorðna 18 ára og eldri er á eftirtöldum heilsugæslustöðvum:  Árbæ, Garðabæ, Miðbæ, Mjódd, Seltjarnarnesi og Sólvangi. 

 Sálfræðingar vinna í þverfaglegum teymum með læknum og hjúkrunarfræðingum og taka við tilvísunum frá læknum stöðvanna. 

Þjónusta sálfræðinga felur í sér mat á vanda, meðferðaráætlun og sálfræðimeðferð, bæði einstaklings- og hópmeðferð.  Þjónustan á einnig við um konur í mæðravernd- og ungbarnaeftirliti.

 Áhersla er lögð á meðferð við þunglyndi, kvíða og áföllum þar sem vandinn er vægur eða miðlungs alvarlegur.  

Ef vandi reynist alvarlegur í matsviðtali þá er vísað áfram í viðeigandi meðferð utan heilsugæslu.