Almennar upplýsingar

icon

Hafa sambandSvarað er í síma 513-6750 virka daga frá kl. 8-16.
icon

ÞjónustutímiViðtöl og vitjanir eru virka daga frá kl. 8-16 eða eftir samkomulagi.

Örugg gagnaskil og póstsendingar

Hægt er að senda gögn með öruggum hætti til Geðheilsuteymis taugaþroskaraskana með Signet transfer. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki. Hlekkur í örugg gagnaskil

Fyrir hverja er teymið?

Þjónustan er fyrir fólk 18 ára og eldri.


Markhópur teymisins er fólk  með þroskahamlanir og/eða hamlandi einhverfu sem þarfnast sértækrar geðheilbrigðisþjónustu vegna geðræns vanda.

Gera má ráð fyrir að flestir njóti stoðþjónustu félagsþjónustunnar vegna fötlunar sinnar.

Geðheilsuteymið er fyrir þá sem þurfa meiri og sérhæfðari þjónustu en veitt er á vegum heilsugæslunnar.

 

Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana starfar á landsvísu.

Um teymið

Tekið er við umsóknum frá heimilislæknum á heilsugæslum og/eða heilbrigðisstofnunum.

 

Þjónustan er þverfagleg og er veitt með heimavitjunum og viðtölum í húsnæði teymisins. Í teyminu starfa atferlisfræðingur, félagsráðgjafi, geðlæknir, heimilislæknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur og þroskaþjálfi.

 

Teymið sinnir ekki frumgreiningu s.s. vegna gruns um einhverfu eða skyldar raskanir.

Almennar upplýsingar

 • Opið:virka daga frá kl. 8-16
 • Sími: 513-6750
 • Aðsetur: Vegmúli 3, 108 Reykjavík
 • Netfang: tteymi@heilsugaeslan.is

 

Fyrir hverja

 • Þjónustan er fyrir 18 ára og eldri
 • Fólk með þroska-hamlanir og einhverfu sem er með geðrænan vanda og/eða hegðunar-viðbrögð sem þarfnast sértækrar geð-heilbrigðis-þjónustu.
 • Tilvísanir koma frá heimilis-læknum
 • Teymið sinnir fólki um allt land

 

Hlutverk og markmið

 • Að veita fólki stuðning og ráðgjöf
 • Að styðja fólk við að líða betur
 • Að styðja fólk í að lifa góðu lífi
 • Að veita stuðning og ráðgjöf til aðstandenda og starfs- fólks

 

Við veitum:

 • Mat á líðan
 • Mat á lyfjameðferð
 • Meðferð, fræðslu og stuðning
 • Ráð um hvar hægt er að fá frekari stuðning og fræðslu

 

Við eigum:

 • Sam-starf á jafnræðis-grunni
 • Sam-skipti við þjónustu-aðila
 • Viðtöl og förum heim til fólks

 

Við útskrift

 • Samband haft við tilvísanda sem tekur við þjónustunni
 • Samráð við stoð-þjónustu einstaklings og málastjóra í nærumhverfi ef við á.
 •  Síma-eftirfylgd

 

 Um teymið

 • Yfir-menn
  • Teymis-stjóri: Bjargey Una Hinriksdóttir
  • Yfir-læknir: Dagur Bjarnason
 • Í teyminu starfa einnig atferlis-fræðingur, félags-ráðgjafi, geðlæknir, heimilis-læknir, hjúkrunar-fræðingur, sál-fræðingur og þroska-þjálfi.
 • Þagnar-skylda er um allt sem varðar fólk í þjónustu

 

Starfsmenn

 • Bjargey Una Hinriksdóttir - Teymis-stjóri
 • Dagur Bjarnason  - Yfir-læknir
 • Gerður Aagot Árnadóttir - Heimilis-læknir
 • Gunnhildur Á. Jóhannsdóttir - Þroska-þjálfi
 • Ingibjörg Gyða Guðrúnardóttir - Þroska-þjálfi
 • Rannveig Eir Helgadóttir - Hjúkrunar-fræðingur
 • Valgerður Bára Bárðardóttir - Hjúkrunar-fræðingur
 • Þyri Ásta Hafsteinsdóttir - Atferlis-fræðingur

Hlutverk og markmið þjónustu geðheilsuteymisins

 • Að stuðla að og viðhalda bata og færni.
 • Að tryggja einstaklingsmiðaða þjónustu.
 • Að tryggja samfellu og samþættingu í meðferð.
 • Að efla sálrænt og félagslegt heilbrigði einstaklingsins.
 • Að hvetja til sjálfshjálpar og sjálfsvirðingar.
 • Að styðja einstaklinginn í að lifa innihaldsríku lífi.
 • Að veita stuðning og ráðgjöf til aðstandenda og starfsfólks stoðþjónustu sveitarfélaga.


Einstaklingurinn í fyrirrúmi

 • Þjónusta teymisins er heildræn og notendamiðuð með áherslu á samþætta nálgun. Teymið hefur að leiðarljósi að skoða alla þætti sem hafa áhrif á andlega heilsu.
 • Einstaklingurinn er í fyrirrúmi, hans óskir, gildi og þarfir.
 • Áhersla er lögð á þá meðferð sem einstaklingurinn þarfnast hverju sinni út frá klínísku mati.
 • Stuðst er við gagnreyndar aðferðir og árangur metinn reglulega.

Þjónusta

 • Efla styrkleika  til að ná tökum á bata og líðan.
 • Auka þekkingu á leiðum til að ná jafnvægi í daglegu lífi.
 • Auka skilning, styrk og getu til að takast á við geðrænan vanda.
 • Mat á andlegri líðan og líkamlegu ástandi.
 • Mat á lyfjameðferð.
 • Meðferð, fræðsla og stuðningur til einstaklingsins, fjölskyldu hans og/eða stuðningsaðila
 • Stuðningur til að auka félagslega virkni og gildi í daglegu lífi.
 • Ráðleggingar um  hvar hægt sé að fá frekari stuðning eða fræðslu.

Áherslur og hugmyndafræði

Áhersla er á samskipti við hinar ýmsu stofnanir, þjónustu- og stuðningsaðila og félagasamtök. Unnið er á jafnræðisgrunni með áherslur á einstaklinginn í fyrirrúmi.

Stuðst er við hugmyndafræði sjálfstæðs lífs, valdeflingar, Bjargráðakerfisins Bjargar (byggt á díalektískri atferlismeðferð) og rannsóknir í taugavísindum.


Fyrir hverja er þjónustan?

Þjónustan er fyrir fólk 18 ára og eldri með þroskahamlanir og/eða hamlandi einhverfu sem þarfnast sértækrar geðheilbrigðisþjónustu vegna geðræns vanda


Sérhæfing teymisins verður fyrir þann hóp sem þarfnast sértækrar nálgunar vegna sinnar fötlunar.

 

Mikilvægt er að önnur þjónusta, svo sem þjónusta frá heilsugæslu og/eða almenn geðheilsuþjónusta hafi verið fullreynd áður en sótt er um til geðheilsuteymis taugaþroskaraskana.

Útskrift

Við útskrift verður haft samband við einstaklinginn og þann aðila sem óskaði eftir þjónustu geðheilsuteymisins og þeim gerð grein fyrir stöðu mála hjá viðkomandi einstaklingi.


Einnig verður haft samráð við stoðþjónustu einstaklings og málastjóra í nærumhverfi ef við á.

 

Símaeftirfylgd.

 

Hvernig er sótt um þjónustuna?

Tekið er við tilvísunum frá heimilislæknum.

Þeir senda tílvísanir rafrænt í gegnum Sögu-kerfið.

 

 • Heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota: Beiðni um meðferð, velja viðeigandi deild og fylla út flýtitexta.
 • Heimilislæknar á landsbyggðinni nota: Tilvísun, velja viðeigandi deild og fylla út flýtitexta.

Mikilvægt er að tilvísun sé vel útfyllt svo hægt sé að taka afstöðu til hennar. Flýtitextinn minnir á hvað þarf að koma fram. Ófullnægjandi tilvísun verður endursend.

 

Í framhaldi af tilvísun er óskað eftir samþykki og frekari upplýsingum frá notanda og/eða stuðningsaðilum hans. 

 

 • Þegar annað fagfólk sendir inn greinargerð til stuðnings tilvísun er hún send í gegnum örugg gagnaskil. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki.
 • Hlekkur í gagnaskil
 • Ef ekki er hægt að nota gagnaskil er mikilvægt að greinargerð sé send í ábyrgðarpósti til geðheilsuteymisins (Vegmúli 3, 108 Reykjavík). 

Samvinna fyrir þig

Geðheilsuteymið byggir á þverfaglegri samvinnu til að veita öflugri þjónustu
 

Í teyminu starfa atferlisfræðingur, félagsráðgjafi, geðlæknir, heimilislæknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur og þroskaþjálfi.
 

Samsetning fagstétta hverju sinni getur verið mismunandi.

Um teymið

magnifier
StarfsmennStarfsheitiSímiNetfang
Bjargey Una HinriksdóttirTeymisstjóri513-6750
Dagur BjarnasonYfirlæknir513-6750
Gerður Aagot ÁrnadóttirHeimilislæknir513-6750
Gunnhildur Á JóhannsdóttirÞroskaþjálfi513-6750
Ingibjörg Gyða GuðrúnardóttirÞroskaþjálfi513-6750
Kristjana MagnúsdóttirSálfræðingur513-6750
Rannveig Eir HelgadóttirHjúkrunarfræðingur513-6750
Valgerður Bára BárðardóttirHjúkrunarfræðingur513-6759
Þyri Ásta HafsteinsdóttirAtferlisfræðingur513-6750

Fannst þér efnið hjálplegt?

Rusl-vörn


Af hverju ekki?

Rusl-vörn