Greiðsla fyrir þjónustu HH

Greiðslur fyrir þjónustu heilsugæslunnar eru ákveðnar af Heilbrigðisráðuneytinu í reglugerðum.

Gjaldskrá er mismunandi eftir því hvort um sjúkratryggða eða ósjúkratryggða er að ræða.

Í flipunum hér fyrir neðan, er almenn gjaldskrá þjónustu, verð vottorða, gjaldskrá bóluefna sem er uppfærð mánaðarlega og gjaldskrá fyrir ósjúkratyggða.

Gjaldskrá þjónustu

Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu", sem gekk í gildi 1. janúar 2023, ákveðið eftirfarandi greiðslur sjúkratryggðra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Sjúkratryggðir kunna að þurfa að greiða önnur gjöld fyrir heilbrigðisþjónustu, t.d. þegar heilsugæslulæknar vísa þeim til sérfræðinga eða í sérstakar læknisfræðilegar rannsóknir. Þau gjöld koma fram í reglugerðinni

Komur og vitjanir

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,

 • almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma, 

 • almennt gjald 4.500 kr. 

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, aldraðir og öryrkjar og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

 • almennt gjald 3.223 kr.  
 • aldraðir og öryrkjar 2.148 kr. 

Krabbameinsleit,

 • almennt gjald 500 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða sjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. Greiðslur fyrir bóluefni fara ekki inn í afsláttarstofn

Sjá gjaldskrá bólusetninga í öðrum flipa.

Bóluefni við árstíðabundinni inflúensu er að kostnaðarlausu þeim sem eru í tilgreindum áhættuhópum.

Ekki er greitt fyrir reglubundnar bólusetningar í heilsuvernd barna.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf, 800 kr.
 • Streptókokkarannsóknir, 250 kr.
 • Lyfjaleit í þvagi, 800 kr. 
 • CRP (C-reaktíft prótein), 1.050 kr.
 • HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 1.500 kr.
 • Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (T), 3.500 kr.
 • Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.300 kr.
 • Afnot af rannsóknatæki fyrir kæfisvefn, 6.236 kr.
 • Leigugjald fyrir afnot af blóðþrýstingsmæli í 24 stundir, 6.236 kr.
 • ADHD greining fullorðinna 25.000 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, 13.010 kr,  fyrir báða foreldra/par
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 7.281 kr. fyrir par, 3.701 kr. fyrir einstakling

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 12.650 kr. fyrir eitt foreldri og 15.636 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 14.202 kr. fyrir eitt foreldri og 18.857 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 13.010 kr.
 • Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 18.857 kr. fyrir barn og foreldri
 • Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 14.919 kr.

Heilsueflandi námskeið fyrir konur

 • Njóttu þess að borða, námskeið fyrir konur í yfirvigt 13.010 kr

Læknisvottorð

Sjá gjaldskrá vottorða í öðrum flipa.

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir heilbrigðisþjónustu og afsláttarstofn

Ef heildarkostnaður vegna heilbrigðisþjónustu í almanaksmánuði fer yfir ákveðna  fjár­hæð greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) eða viðkomandi heilbrigðisstofnun, það sem umfram er.

 • Hámarksgreiðsla sjúkratryggðs almennt er 31.150 kr.
 • Hámarksgreiðsla aldraðra, öryrkja, barna og barna með umönnunarmat  er 20.767 kr.
 • Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu (með sama fjölskyldunúmer) er 20.767 kr.

Greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu mynda afsláttarstofn. Afsláttarstofn verður aldrei hærri en hámarksgreiðsla í almanaksmánuði.  Afsláttarstofn flyst á milli mánaða að frádregnum 1/6 hluta af hámarksgreiðslu um hver mán­aða­mót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Við ákvörðun greiðsluþátttöku skal leggja saman afsláttarstofn og greiðslur. Séu samanlagðar greiðslur lægri en hámarksgreiðsla greiðir sjúkratryggður kostnaðinn allt að hámarksgreiðslu.

Veitendur heilbrigðisþjónustu skila upplýsingum um þjónustugjöld til SÍ jafnóðum.

Nánari upplýsingar um greiðsluþátttökukerfið eru á vef Sjúkratrygginga Íslands

Orðskýringar

 • Aldraður: Sjúkratryggður einstaklingur 67 ára og eldri og sjómaður 60 ára og eldri sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur
 • Börn: Sjúkratryggðir einstaklingar yngri en 18 ára.
 • Börn með umönnunarmat: Sjúkratryggð börn og ungmenni á aldrinum 18 og 19 ára sem eru með umönnunarmat frá Tryggingastofnun ríkisins
 • Sjúkratryggðir almennt: Sjúkratryggðir einstaklingar aðrir en aldraðir, öryrkjar, börn og börn með umönnunarmat. 
 • Öryrki: Sjúkratryggður einstaklingur sem hefur verið metinn til a.m.k. 75% örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Læknisvottorð

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu. 

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr. (Athugið að gjald er fyrir vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða, sjá neðar)
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 2.158 kr.  
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 775 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.671 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.671 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.671 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.158 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.158 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.158 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.158 kr. 
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 6.683 kr.  
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 6.683 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 6.683 kr.  
 • Vottorð um niðurstöður úr Covid sýnatökum, 7.000 kr.
  Vottorð um starfshæfni og fyrir staðfestingu á heilsufari til Virk, 2.000 kr.

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.610 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna þungunarrofs og ófrjósemisaðgerða,
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða

Fyrir eftirfarandi vottorð skal að lágmarki greitt fyrir klukkutímavinnu læknis, 15.216 kr. og síðan 5.072 kr. til viðbótar fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslu­manna, vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis,
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnu­rekanda, sjómannavottorð)
 • Vinna við yfirferð sjúkraskrár fyrir afhendingu

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn.

Bólusetningar og fleira

Þessi hluti gjaldskrárinnar er uppfærður mánaðarlega, innan þriggja virkra daga frá mánaðamótum.

Gjaldskrá - október 2023

 • Blóðmauraheilabólga TBE
  • Fyrir börn (TicoVac Junior), 4.000 kr. 
  • Fyrir fullorðna (TicoVac), 4.300 kr. 
 • Heilahimnubólga (meningókokkar) 
  • Fjölvirkt fjölsykrubóluefni samtengt (Nimenrix), 7.100 kr. 
  • Próteintengt fjölsykrubóluefni gegn stofni C (18 ára og eldri, MCC), 5.200 kr. 
 • Haemophilus influenzae B (Act-Hib), 5.100 kr.
 • Hlaupabóla 
  • Varilrix, 6.800 kr.
  • Varivax, 8.100 kr
 • Hundaæði (Verorab/ Tollwut-Impfstoff), 13.700 kr.
 • Inflúensa
  • VaxigripTetra, 1.700 kr.        
 • Japönsk heilabólga (JEV), 23.900 kr.   
 • Kólera (bóluefni til inntöku, 2 x 1 skmt.), 25.400 kr. (1 skmt. 12.700 kr.)   
 • Lifrarbólga A (Havrix)
  • Fyrir börn (720 ein. - 0,5 ml), 4.400 kr.   
  • Fyrir fullorðna (1440 ein. - 1 ml), 4.800 kr.
 • Lifrarbólga B (Engerix-B)
  • Fyrir börn (0,5 ml), 2.800 kr.
  • Fyrir fullorðna (1 ml), 3.500 kr.
 • Lifrarbólga A og B
  • Fyrir börn (Twinrix Paediatric), 5.600 kr.
  • Fyrir fullorðna (Twinrix Adult), 6.100 kr.
 • Lungnabólga 
  • Fjölsykrubóluefni (Pneumovax), 4.900 kr.
  • Próteintengt bóluefni (Prevenar 13), 9.400 kr.   
 • Mýgulusótt 
  • Stamaril (1 stk af 10 stk pakkningu), 4.900
 • Mænusótt fyrir fullorðna, 3.300 kr.
 • Papillómaveirubóluefni (HPV)
  • Papillómaveirur manna (gerð 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 – Gardasil 9), 23.400 kr.
 • Rótarveira (Fyrir börn, Rotarix), 26.600
 • Taugaveiki (Typhim-Vi), 3.600 kr.

Samsett bóluefni

 • Barnaveiki, kíghósti, mænusótt og stífkrampi (Boostrix Polio) 3.700 kr
 • Barnaveiki, kíghósti, mænusótt og stífkrampi (Boostrix Polio, undanþága 7.700 kr)
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (18 ára og eldri, Boostrix), 3.000  kr.
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum (MMRVaxPro), 2.700 kr.  

Barnabólusetningar / Endurbólusetningar

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt). Einnig greiða sjúkratryggðir fyrir endurbólusetningu frá grunni þegar barnabólusetningar eru ónýtar.

 • Barnaveiki, haemophilus influenzae B, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (Pentavac), 6.200 kr.  
 • Lungnabólgubaktería (pneumokokkar), 
 • Synflorix, 6.600 kr.  
 • Vaxneuvance, 10.900 kr. 
 • Meningokokkar
 • NeisVac-C, 5.200 kr.
 • MenQuadfi, 7.300 kr.
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum (Priorix, MMRVaxPro), 2.700 kr.  
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (Boostrix), 3.000 kr.   
 • Barnaveiki, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (endurbólusetning með Boostrix Polio), 3.700 kr.
 • Hlaupabóla (Varilrix), 6.800 kr.  

Ung - og smábarnavernd

Fullt gjald fyrir barnaskoðun og bólusetningar á heilsugæslustöð fyrir ósjúkratryggða.

 • 6 vikna skoðun 11.935 kr.
 • 9 vikna skoðun 11.935 kr. eða 9 vikna vitjun, 12.889 kr.
 • 3ja mánaða skoðun 11.935 kr. + Pentavac 6.200 kr. + Vaxneuvance 10.900 kr.= 29.035 kr.
 • 5 mánaða skoðun 11.935 kr. + Pentavac 6.200 kr. + Vaxneuvance, 10.900 kr. =  29.035 kr.
 • 6 mánaða skoðun 11.935 kr.
 • 8 mánaða skoðun 11.935 kr.
 • 10 mánaða skoðun 11.935 kr.
 • 12 mánaða skoðun 11.935 kr. + Pentavac 6.200 kr. + Vaxneuvance, 10.900 kr + MenQuadfi, 7.300 kr. = 36.335 kr.
 • 18 mánaða skoðun 11.935 kr. + MMRVaxPro 2.700 kr. + Varilrix 6.800 = 21.435 kr.
 • árs skoðun 11.935 kr. + Varilrix 6.800 = 18.735
 • 4 ára skoðun 11.935 kr. + Boostrix 3.000 kr. = 14.935 kr.
 • Vitjun í heimahús 12.889 kr.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri og ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin), 3.800 kr.   
 • Hormónalykkja (Mirena), 19.000 kr.  

Ofnæmisvakar (prick húðpróf)

 • Hundahár – Soluprick SQ ALK553 10 HEP 2 ml 1 hgl. 15.300 kr.
 • Kattahár – Soluprick SQ ALK555 10 HEP 2 ml 1 hgl. 15.100 kr.
 • Vallarfoxgras – Soluprick SQ ALK225 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.000 kr.
 • Birkifrjó – Soluprick SQ ALK108 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.000 kr.
 • Rykmaur – Soluprick SQ ALK504 10 HEP 2 ml 1 hgl. 15.300 kr.
 • Negativ Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 3.000 kr.
 • Positiv Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 3.000 kr

Ósjúkratryggðir

Greiðslur einstaklinga þegar milliríkjasamningar um almannatryggingar gilda ekki. Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustuna" sem gekk í gildi 1. janúar 2023, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Einstaklingur tryggður í EES-landi (þetta á einnig við um íslenska ríkisborgara með lögheimili í öðru EES-landi) sem þarf á skyndilegri og nauðsynlegri læknishjálp að halda þegar hann dvelst hér á landi á að greiða eins og þeir sem eru sjúkratryggðir á Íslandi. Forsenda þess er þó að hlutaðeigandi leggi fram:

 • Evrópska sjúkratryggingakortið 
 • Gilt bráðabirgðavottorð E-111 
 • Gilt vottorð frá tryggingarstofnun í öðru EES landi E-104 
 • Gilt vottorð E-106 útsendir starfsmenn 
 • Ljósrit af vegabréfi eða öðrum persónuskilríkjum sem staðfesta ríkisfang (mynd)
 • Athugið vel gildistíma allra gagna. Geti hlutaðeigandi ekki framvísað evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) og vegabréfi skal heilsugæslustöð krefja hann um fulla greiðslu samkvæmt reglugerð.

Ferðamenn frá Norðurlöndum: Hægt er að staðfesta búsetu t.d. með gildu ES-korti (ekki íslensku ES-korti), bráðabirgðaskírteini eða sjúkratryggingakorti frá viðkomandi landi (sbr. gul sjúkratryggingakort frá Danmörku). Einnig þurfa ferðamenn frá Norðurlöndunum að framvísa persónuskilríkjum með mynd, t.d. vegabréfi. 

Heilsugæslustöðin skal taka ljósrit af evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) sjúklings, vegabréfi og greinargerð læknis og senda til Fjárreiðudeildar HH, sem sendir gögnin með reikningi til Sjúkratrygginga Íslands. 

Komur

Koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 8:00-16:00, 11.935 kr.
Koma á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 11.935 kr.
Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma og á laugardögum og helgidögum, 17.664 kr.

Vitjanir

Vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 25.302 kr.
Vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 31.388 kr.
Vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 12.889 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða ósjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. 

Sjá gjaldskrá bólusetninga í öðrum flipa.

Bóluefni vegna barnabólusetninga

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf 800 kr. 
 • Streptókokkarannsóknir 245 kr. 
 • Lyfjaleit í þvagi 800 kr.
 • CRP (C-reaktíft prótein) 1.050 kr.
 • HbA 1c (glýkósýlerað hemóglóbín) 1.500 kr.
 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (t) 3.500 kr. 
 • Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega

Gjöld fyrir læknisvottorð skulu miðast við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 7.878 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

Fyrir hverja komu til rannsóknar á rannsóknarstofu og vegna rannsóknar á sýni sem sent er til rannsóknar í rannsóknarstofu skal greiða 5.072 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir hverja komu til geisla- og myndgreiningar skal greiða 5.610 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir nauðsynlega túlkaþjónustu skal sjúklingur greiða fullt gjald samkvæmt samningi Ríkiskaupa þjónustuaðila um túlkaþjónustu.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, gildir fyrir báða foreldra, kr. 13.010 kr.
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 7.281 kr. fyrir par, 3.701 kr. fyrir einstakling.

Færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 12.650 kr. fyrir eitt foreldri og 15.636 kr. fyrir báða for­eldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 14.202 kr. fyrir eitt foreldri og 18.857 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir - færniþjálfunarnámskeið (samskipti, tilfinningastjórn, athygli o.fl.) fyrir 8-10 ára börn með ADHD, 13.010 kr.
 • Klókir krakkar - meðferðarnámskeið fyrir börn 3-12 ára með kvíða og foreldra þeirra, 18.857 kr. fyrir barn og foreldri.
 • Vinasmiðjan - færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 14.919 kr.

Tryggingastaða einstaklinga

Komin er á tenging á milli Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Sjúkratrygginga Íslands sem uppfærir tryggingastöðu sjúklinga einu sinni á sólarhring. 

Sögukerfið sýnir rétta tryggingastöðu einstaklinga hvort sem viðkomandi er sjúkratryggður eða ekki. Ef það koma fyrirspurnir frá sjúklingi, er hægt að hafa samband við Sjúkratryggingar Íslands í síma: 515-0003.

Netfang HH vegna gjaldskrármála er innheimta@heilsugaeslan.is 

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?