Greiðsla fyrir þjónustu HH

Greiðslur fyrir þjónustu heilsugæslunnar eru ákveðnar af Heilbrigðisráðuneytinu í reglugerðum.

Gjaldskrá er mismunandi eftir því hvort um sjúkratryggða eða ósjúkratryggða er að ræða.

Í flipunum hér fyrir neðan, er almenn gjaldskrá þjónustu, verð vottorða, gjaldskrá bóluefna sem er uppfærð mánaðarlega og gjaldskrá fyrir ósjúkratyggða.

Gjaldskrá þjónustu

Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu", sem gengur í gildi 1. janúar 2022, ákveðið eftirfarandi greiðslur sjúkratryggðra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Sjúkratryggðir kunna að þurfa að greiða önnur gjöld fyrir heilbrigðisþjónustu, t.d. þegar heilsugæslulæknar vísa þeim til sérfræðinga eða í sérstakar læknisfræðilegar rannsóknir. Þau gjöld koma fram í reglugerðinni

Komur og vitjanir

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,

 • almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma, 

 • almennt gjald 4.500 kr. 

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, aldraðir og öryrkjar og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

 • almennt gjald 2.914 kr.  
 • aldraðir og öryrkjar 1.942 kr. 

Krabbameinsleit,

 • almennt gjald 500 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða sjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. Greiðslur fyrir bóluefni fara ekki inn í afsláttarstofn

Sjá gjaldskrá bólusetninga í öðrum flipa.

Bóluefni við árstíðabundinni inflúensu er að kostnaðarlausu þeim sem eru í tilgreindum áhættuhópum.

Ekki er greitt fyrir reglubundnar bólusetningar í heilsuvernd barna.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf, 150 kr.
 • Streptókokkarannsóknir, 240 kr.
 • Lyfjaleit í þvagi, 850 kr. 
 • CRP (C-reaktíft prótein), 1.000 kr.
 • HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.400 kr.
 • Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (T), 3.400 kr.
 • Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.400 kr.
 • Afnot af rannsóknatæki fyrir kæfisvefn, 5.638 kr.
 • Leigugjald fyrir afnot af blóðþrýstingsmæli í 24 stundir, 5.638 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.762 kr,  fyrir báða foreldra/par
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 6.583 kr. fyrir par, 3.346 kr. fyrir einstakling

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.437 kr. fyrir eitt foreldri og 14.136 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.840 kr. fyrir eitt foreldri og 17.048 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 11.762 kr.
 • Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 17.048 kr. fyrir barn og foreldri
 • Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 13.488 kr.

Heilsueflandi námskeið fyrir konur

 • Njóttu þess að borða, námskeið fyrir konur í yfirvigt 11.762 kr

Læknisvottorð

Sjá gjaldskrá vottorða í öðrum flipa.

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir heilbrigðisþjónustu og afsláttarstofn

Ef heildarkostnaður vegna heilbrigðisþjónustu í almanaksmánuði fer yfir ákveðna  fjár­hæð greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) eða viðkomandi heilbrigðisstofnun, það sem umfram er.

 • Hámarksgreiðsla sjúkratryggðs almennt er 28.162 kr.
 • Hámarksgreiðsla aldraðra, öryrkja, barna og barna með umönnunarmat  er 18.775 kr.
 • Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu (með sama fjölskyldunúmer) er 18.775 kr.

Greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu mynda afsláttarstofn. Afsláttarstofn verður aldrei hærri en hámarksgreiðsla í almanaksmánuði.  Afsláttarstofn flyst á milli mánaða að frádregnum 1/6 hluta af hámarksgreiðslu um hver mán­aða­mót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Við ákvörðun greiðsluþátttöku skal leggja saman afsláttarstofn og greiðslur. Séu samanlagðar greiðslur lægri en hámarksgreiðsla greiðir sjúkratryggður kostnaðinn allt að hámarksgreiðslu.

Veitendur heilbrigðisþjónustu skila upplýsingum um þjónustugjöld til SÍ jafnóðum.

Nánari upplýsingar um greiðsluþátttökukerfið eru á vef Sjúkratrygginga Íslands

Orðskýringar

 • Aldraður: Sjúkratryggður einstaklingur 67 ára og eldri og sjómaður 60 ára og eldri sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur
 • Börn: Sjúkratryggðir einstaklingar yngri en 18 ára.
 • Börn með umönnunarmat: Sjúkratryggð börn og ungmenni á aldrinum 18 og 19 ára sem eru með umönnunarmat frá Tryggingastofnun ríkisins
 • Sjúkratryggðir almennt: Sjúkratryggðir einstaklingar aðrir en aldraðir, öryrkjar, börn og börn með umönnunarmat. 
 • Öryrki: Sjúkratryggður einstaklingur sem hefur verið metinn til a.m.k. 75% örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Læknisvottorð

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu. 

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr. 
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 658 kr.  
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 701 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.511 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.511 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.511 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.511 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.158 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.158 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.158 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.158 kr. 
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 6.042 kr.  
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 6.042 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 6.042 kr.  

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna þungunarrofs og ófrjósemisaðgerða,
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða
 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð)

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn.

Bólusetningar

Þessi hluti gjaldskrárinnar er uppfærður mánaðarlega, innan þriggja virkra daga frá mánaðamótum.

Gjaldskrá bólusetninga - desember 2022

 • Blóðmauraheilabólga TBE
  • Fyrir börn, 4.000 kr. (TicoVac Junior)
  • Fyrir fullorðna, 4.300 kr. (TicoVac)
 • Heilahimnubólga (meningókokkar) 
  • Fjölvirkt fjölsykrubóluefni samtengt, 7.200 kr. (Nimenrix) 
  • Próteintengt fjölsykrubóluefni gegn stofni C (18 ára og eldri), 5.400 kr. (MCC)
 • Haemophilus influenzae B (Act-Hib), 5.100 kr.
 • Hlaupabóla (Varilrix), 6.900 kr.
 • Hlaupabóla (Varivax) 8.200 kr
 • Hundaæði (Verorab/ Tollwut-Impfstoff), 13.800 kr.
 • Inflúensa (VaxigripTetra), 1.700 kr.   
 • Inflúensa (Influvac Tetra), 1.800 kr.     
 • Japönsk heilabólga (JEV), 25.800 kr.   
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (18 ára og eldri, Boostrix), 3.000 kr.
 • Kólera (bóluefni til inntöku, 2 x 1 skmt.), 14.800 kr. (1 skmt. 7.400 kr.)   
 • Lifrarbólga A (Havrix)
  • Fyrir börn (720 ein. - 0,5 ml), 4.500 kr.   
  • Fyrir fullorðna (1440 ein. - 1 ml), 4.700 kr.
 • Lifrarbólga B (Engerix-B)
  • Fyrir börn (0,5 ml), 2.800 kr.
  • Fyrir fullorðna (1 ml), 3.500 kr.
 • Lifrarbólga A og B
  • Fyrir börn (Twinrix Paediatric), 5.600 kr.
  • Fyrir fullorðna (Twinrix Adult), 6.100 kr.
 • Lungnabólga – fjölsykrubóluefni (Pneumovax), 4.900 kr.
 • Lungnabólga – próteintengt bóluefni (Prevenar 13), 9.500 kr. 
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum, 2.800 kr.  
 • Mýgulusótt, 4.900 kr.
 • Mænusótt fyrir fullorðna, 3.400 kr.
 • Papillómaveirubóluefni (HPV)
  • Papillómaveirur manna (gerð 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 – Gardasil 9) 23.600 kr.
  • Papillómaveirur manna (gerð 16, 18 - Cervarix)  12.700 kr.
 • Rótarveira 
  • Fyrir börn (Rotarix) 26.800
 • Taugaveiki (Typhim-Vi), 3.600 kr.

Barnabólusetningar / Endurbólusetningar

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt). Einnig greiða sjúkratryggðir fyrir endurbólusetningu frá grunni þegar barnabólusetningar eru ónýtar.

 • Barnaveiki, haemophilus influenzae B, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fimmgilt bóluefni) (Pentavac), 6.200 kr.  
 • Lungnabólgubaktería (pneumokokkar), 6 vikna - 5 ára börn (Synflorix), 6.700 kr.  
 • Meningokokkar C (NeisVac-C), 5.400 kr.   
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum (Priorix, MMRVaxPro), 2.800 kr.  
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (Boostrix), 3.000 kr.   
 • Barnaveiki, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fjórgilt bóluefni), endurbólusetning með Boostrix Polio, 3.700 kr.
 • Hlaupabóla (Varilrix), 6.900 kr. – (Sjúkratryggð börn fædd 1. janúar 2019 eða síðar fá tvo skammta endurgjaldslaust, 12 og 18 mánaða skoðun)    
   

Komur og bóluefni í ung- og smábarnavernd

Fullt gjald fyrir barnaskoðun og bólusetningar á heilsugæslustöð fyrir ósjúkratryggða.

 • 6 vikna skoðun 10.790 kr.
 • 9 vikna skoðun 10.790 kr. eða 9 vikna vitjun, 11.653 kr.
 • 3ja mánaða skoðun 10.790 kr. + Pentavac 6.200 kr. + Synflorix 6.700 kr. = 23.690 kr.
 • 5 mánaða skoðun 10.790 kr. + Pentavac 6.200 kr. + Synflorix 6.700 kr. = 23.690 kr.
 • 6 mánaða skoðun 10.790 kr. + Neis Vac-C 5.400 kr. = 16.190 kr.
 • 8 mánaða skoðun 10.790 kr. + Neis Vac-C 5.400 kr. = 16.190 kr.
 • 10 mánaða skoðun 10.790 kr.
 • 12 mánaða skoðun 10.790 kr. + Pentavac 6.100 kr. + Synflorix 6.500 kr + Varilix 6.700 = 30.590 kr.
 • 18 mánaða skoðun 10.790 kr. + MMRVaxPro 2.700 kr. + Varilix 6.700 = 20.490 kr.
 • 2½ árs skoðun 10.790 kr.
 • 4 ára skoðun 10.790 kr. + Boostrix 2.900 kr. = 13.790 kr.
 • Vitjun í heimahús 11.653 kr.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri og ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin), 3.800 kr.   
 • Hormónalykkja (Mirena), 19.200 kr.  

Ofnæmisvakar (prick húðpróf)

 • Hundahár – Soluprick SQ ALK553 10 HEP 2 ml 1 hgl. 15.500 kr.
 • Kattahár – Soluprick SQ ALK555 10 HEP 2 ml 1 hgl. 15.300 kr.
 • Vallarfoxgras – Soluprick SQ ALK225 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.100 kr.
 • Birkifrjó – Soluprick SQ ALK108 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.100 kr.
 • Rykmaur – Soluprick SQ ALK504 10 HEP 2 ml 1 hgl. 15.500 kr.
 • Negativ Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 3.000 kr.
 • Positiv Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 3.000 kr
   

Ósjúkratryggðir

Greiðslur einstaklinga þegar milliríkjasamningar um almannatryggingar gilda ekki. Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustuna" sem gengur í gildi 1. janúar 2022, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Einstaklingur tryggður í EES-landi (þetta á einnig við um íslenska ríkisborgara með lögheimili í öðru EES-landi) sem þarf á skyndilegri og nauðsynlegri læknishjálp að halda þegar hann dvelst hér á landi á að greiða eins og þeir sem eru sjúkratryggðir á Íslandi. Forsenda þess er þó að hlutaðeigandi leggi fram:

 • Evrópska sjúkratryggingakortið 
 • Gilt bráðabirgðavottorð E-111 
 • Gilt vottorð frá tryggingarstofnun í öðru EES landi E-104 
 • Gilt vottorð E-106 útsendir starfsmenn 
 • Ljósrit af vegabréfi eða öðrum persónuskilríkjum sem staðfesta ríkisfang (mynd)
 • Athugið vel gildistíma allra gagna. Geti hlutaðeigandi ekki framvísað evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) og vegabréfi skal heilsugæslustöð krefja hann um fulla greiðslu samkvæmt reglugerð.

Ferðamenn frá Norðurlöndum: Hægt er að staðfesta búsetu t.d. með gildu ES-korti (ekki íslensku ES-korti), bráðabirgðaskírteini eða sjúkratryggingakorti frá viðkomandi landi (sbr. gul sjúkratryggingakort frá Danmörku). Einnig þurfa ferðamenn frá Norðurlöndunum að framvísa persónuskilríkjum með mynd, t.d. vegabréfi. 

Heilsugæslustöðin skal taka ljósrit af evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) sjúklings, vegabréfi og greinargerð læknis og senda til Fjárreiðudeildar HH, sem sendir gögnin með reikningi til Sjúkratrygginga Íslands. 

Komur

Koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 8:00-16:00, 10.790 kr.
Koma á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 10.790 kr.
Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma og á laugardögum og helgidögum, 15.970 kr.

Vitjanir

Vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 22.875 kr.
Vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 28.377 kr.
Vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 11.653 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða ósjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. 

Sjá gjaldskrá bólusetninga í öðrum flipa.

Bóluefni vegna barnabólusetninga

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf 150 kr. 
 • Streptókokkarannsóknir 240 kr. 
 • Lyfjaleit í þvagi 850 kr.
 • CRP (C-reaktíft prótein) 1.000 kr.
 • HbA 1c (glýkósýlerað hemóglóbín) 2.400 kr.
 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (t) 3.400 kr. 
 • Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega

Gjöld fyrir læknisvottorð skulu miðast við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 7.122 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

Fyrir hverja komu til rannsóknar á rannsóknarstofu og vegna rannsóknar á sýni sem sent er til rannsóknar í rannsóknarstofu skal greiða 5.072 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir hverja komu til geisla- og myndgreiningar skal greiða 5.072 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir nauðsynlega túlkaþjónustu skal sjúklingur greiða fullt gjald samkvæmt samningi Ríkiskaupa þjónustuaðila um túlkaþjónustu.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, gildir fyrir báða foreldra, kr. 11.761 kr.
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 6.582 kr. fyrir par, 3.345 kr. fyrir einstakling.

Færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.868 kr. fyrir eitt foreldri og 14.566 kr. fyrir báða for­eldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 13.272 kr. fyrir eitt foreldri og 17.588 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir - færniþjálfunarnámskeið (samskipti, tilfinningastjórn, athygli o.fl.) fyrir 8-10 ára börn með ADHD, 11.761 kr.
 • Klókir krakkar - meðferðarnámskeið fyrir börn 3-12 ára með kvíða og foreldra þeirra, 17.048 kr. fyrir barn og foreldri.
 • Vinasmiðjan - færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 13.487 kr.

Tryggingastaða einstaklinga

Komin er á tenging á milli Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Sjúkratrygginga Íslands sem uppfærir tryggingastöðu sjúklinga einu sinni á sólarhring. 

Sögukerfið sýnir rétta tryggingastöðu einstaklinga hvort sem viðkomandi er sjúkratryggður eða ekki. Ef það koma fyrirspurnir frá sjúklingi, er hægt að hafa samband við Sjúkratryggingar Íslands í síma: 515-0003.

Netfang HH vegna gjaldskrármála er innheimta@heilsugaeslan.is 

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?