Sálfræðingur Geðheilsuteymi HH vestur

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir reyndum sálfræðingi við Geðheilsuteymi vestur sem er þverfaglegt teymi. Um er að ræða 80-100% ótímabundið starf.  

Hlutverk Geðheilsuteymis vestur er að þjónusta einstaklinga 18 ára og eldri sem glíma við geðraskanir til lengri eða skemmri tíma. Þjónustan byggir á batahugmyndafræði og þverfaglegri samvinnu, þar sem stuðst er við klínískar leiðbeiningar, gagnreynda meðferð og valdeflingu. 

Við Geðheilsuteymi HH vestur starfa reynslumiklir fagaðilar í þéttri og góðri samvinnu að málum þjónustuþega í jákvæðu og hvetjandi starfsumhverfi. Unnið er eftir batahugmyndafræði með það að leiðarljósi að þjónustan ýtir undir styrkleika og bjargráð þjónustuþega.

Boðið verður upp á 3 mánaða innleiðingu í starf með mentor og áhersla lögð á að veita einstaklingsmiðaðan stuðning og handleiðslu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í janúar 2023 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Viðtöl á starfsstöð eða heimavitjanir
 • Greining og meðferð einstaklinga með geðrænan vanda
 • Vinna í þverfaglegu teymi
 • Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við einstaklinga og aðstandendur
 • Námskeiðshald
 • Samstarf við aðrar stofnanir, úrræði og samtök

Hæfnikröfur

 • Leyfi frá landlækni til að starfa sem sálfræðingur er skilyrði
 • Reynsla af greiningu og meðferð fullorðinna með geðrænan vanda
 • Þekking og reynsla af gagnreyndum meðferðarleiðum s.s. hugrænni atferlismeðferð skilyrði
 • Þekking og reynsla af áfallavinnu æskileg
 • Þekking og reynsla af EMDR meðferð æskileg 
 • Þekking og reynsla af díalektískri atferlismeðferð æskileg
 • Hæfni og áhugi á teymis- og verkefnavinnu
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðhorf
 • Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
 • Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta skilyrði

Nánari Lýsing

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um sálfræðimenntun og starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 19.12.2022

Nánari upplýsingar veitir

Hrönn Harðardóttir - hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is - 513 6360

HH Geðheilsuteymi vestur
Skúlagata 21
101 Reykjavík

Sækja um starf »