Svæðisstjóri Heilsugæslan Miðbæ

Svæðisstjóri Heilsugæslan Miðbæ

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar Miðbæ. Svæðisstjóri gegnir jafnframt starfi fagstjóra lækninga. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika. Heilsugæslan Miðbæ sinnir fyrst og fremst íbúum í 101 Reykjavík en á stöðina leita einnig fjölmargir með tímabundna búsetu í hverfinu og mikil aukning hefur orðið í fjölda ferðamanna sem leita á stöðina. Skráðir skjólstæðingar stöðvarinnar eru um 12.000. Góður starfsandi er á stöðinni og lögð er áhersla á góða samvinnu allra starfsstétta. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Helstu verkefni og ábyrgð

- Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar gagnvart framkvæmdastjórn - Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi stöðvar - Þróar nýjungar og vinnur að breytingum í starfsemi - Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla - Byggir upp og styður við teymisvinnu og þverfaglegt samstarf - Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu - Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati í starfi stöðvar - Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur, þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar - Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir klínísku starfi

Hæfnikröfur

- Sérfræðingur í heimilislækningum - Íslenskt lækningaleyfi - Reynsla af starfi í heilsugæslu - Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar æskileg - Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun æskileg - Hæfni í mannlegum samskiptum - Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi - Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt - Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti Aðrir eiginleikar: - Vilji til að veita framúrskarandi þjónustu og efla heilbrigði íbúa svæðisins - Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf heilsugæslunnar - Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði straumlínustjórnunar - Vilji til að skapa gott starfsumhverfi

Nánari Lýsing

Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið til 5 ára frá og með 1.september 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 01.07.2019

Nánari upplýsingar veitir

Óskar Sesar Reykdalsson - oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 513-5000

Svava Kristín Þorkelsdóttir - mannaudsstjori@heilsugaeslan.is - 513-5000

HH Stjórnsýsla
Álfabakki 16
109 Reykjavík

Sækja um starf »