Dbamy o dzieci w wieku szkolnym

Opieka zdrowotna nad dziećmi w wieku szkolnym przejmuje opiekę gdy kończy się opieka nad noworodkiem i niemowlęciem.

Pielęgniarki oraz lekarze w przychodni zajmują się opieką zdrowotną dzieci w wieku szkolnym w rejonie podlegającym danej przychodni. 

Główny nacisk opieki zdrowotnej dzieci w wieku szkolnym to:

 • Edukacja oraz promowanie zdrowia 
 • Szczepienia
 • Badania przesiewowe
 • Konstultacja na temat zdrowia i samopoczucia
 • Nadzór oraz kontrolowanie opieki nad dziećmi z przewlekłymi chorobami, w danej szkole
 • Porady dla uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły

Współpraca

Celem opieki zdrowotnej dzieci w wieku szkolnym jest promowanie zdrowia uczniów oraz ich dobrego samopoczucia. 

Pielęgniarki szkolne ściśle współpracują z rodziami/opiekunami, dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz innymi osobami zaangażowanymi w sprawy uczniów, mając na uwadze dobro uczniów. 

Edukacja oraz promowanie zdrowia

Opieka zdrowia dzieci w wieku szkolnym zapewnia zorganizowaną edukację zdrotowną we wszystkich grupach wiekowych oraz zachęca do zdrowego stylu życia. Opiera się na ideologii 6-H w przychodni. 

Głownymi aspektami edukacji są:

 • Radość (Hamingja)
 • Zdrowie (Hollusta)
 • Higiena (Hreinlæti)
 • Ruch (Hreyfing)
 • Odwaga (Hugrekki)
 • Odpoczynek (Hvíld)
 • Zdrowie seksualne (Kynheilbrigði).

Po zakonczonym procesie edukacji rodzice dostają informacje na jej temat pocztą elektroniczną. Wówczas mają możliwość rozmowy z dziećmi, o tym, czego się nauczyły i jak mogą wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. 

Szczepienia

Szczepienia mają na celu ochronę jednostek przed poważnymi chorobami zakażnymi, oraz mają zmniejszć prawdopodobieństwo zakażenia społecznego.

Choroby, na które zalecane są szczepienia przez Gabinet Dyrektora Medycznego (Embætti landlæknis), dla wszystkich dzieci na Islandii, mogą wywołać poważne choroby lub nawet śmierć. 

Poniższe szczepienia odbywają się w ramach propagowanej opieki zdrowotnej dzieci w wieku szkolnym, są również zalecane przez Gabinet Dyrektora Medycznego:

7. klasa:

 • Odra, różyczka i świnka (jeden zastrzyk).  
 • HPV (dwa zastrzyki podane w odstępie co najmniej sześciu miesięcy).

9. klasa:

 • Polio, błonica, tężec oraz krzusiec (w jednym zastrzyku).

Przed szczepieniem rodzice są informowani pocztą elektroniczną o dokładniej dacie. Bardzo ważne jest aby dzieci przyniosły do szkoły, w dniu szczepienia, swoją kartę szczepień. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo że dzieci nie mają kompletnych szczepień, rodzice powinni skontaktować się z pielęgniarką szkolną. Odpowiedzialność za szczepienia dzieci, zawsze spoczywa na rodzicach.

Jeżeli rodzice odmówią szczepień dla swoich dzieci, muszą pisemnie powiadomić szkolną opiekę zdrowotną. W takich wypadkach dokonany jest wpis do medycznego rejestru zdrowia dziecka.

Badania przesiewne i badania ogólne

Wzrost dzieci

Kontrola wzrostu dzieci dostarcza ważnych informacji na temat zdrowia oraz stanu odżywiania. Siatki centylowe są jednym z najlepszych sposobów pomiarów, służą do oceny rozwoju fizycznego dziecka, pozwalają określić czy jego wzrost i waga są proporcjonalne do wieku. Ważne jest, aby brać pomiary w regularnych odstępach czasu, aby móc ocenić odchylenie od normy na wykresie wzrostu.

Wzrost oraz budowa ciała jest często drażliwym tematem dla dzieci oraz młodzieży, ważne jest aby obserwacja była prowadzona wraz z rodzicami w sposób taktowny.

Wzrost dzieci jest mierzony w 1.,4.,7 oraz 9 klasie.

Wzrok

Dziecięce badanie wzroku jest ważną częścią ochrony ich zdrowia. Problemy ze wzrokiem są dość powszechne wsród dzieci i młodzieży, nasilają się z wiekiem. Jeżeli nie podjęte zostaną odpowiednie działania, wpłynie to na samopoczucie oraz zdolność ucznia do nauki.

Podczas profilaktycznego badania ostrości wzroku (na krótkowzroczność) sprawdzane są oboje oczu osobno, określając jak małe litery dziecko potrafi odczytać z określonej odległości. Badanie wzroku odbywa się za pomocą tablicy składającej się z 4 liter, H-V-O-T. Jeśli dzieci nie znają liter, dostają kartę z takimi samymi literami, na które wskazują.

Badnia profilaktyczne wzroku odbywają się w 1.,4.,7 oraz 9. klasie.

Konstultacja na temat zdrowia oraz samopoczucia

Podczas badań profilaktycznych w klasach 1.,4.,7. i 9 pielęgniarka rozmawia z uczniami na temat ich zdrowia oraz samopoczucia. Celem tej konstultacji jest wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie ich własnego stylu życia oraz samopoczucia. Także wczesne zapobieganie w razie złego samopoczucia lub zamartwiania się. Podstawowe informajce zebrane podczas konsultacji są zapisane do elektronicznego rejestru zdrowia w przychodni.

Zachorowania oraz wypadki

W razie wypadku w czasie pobytu w szkole, pracownicy szkołu udzielają pierwszej pomocy. 

Jeżeli uczeń musi udać się do przychodni lub na pogotowie ratunkowe, rodzice lub opiekunowie muszą mu towarzyszyć. 

Dzieci z chorobami przewlekłymi

Ważne jest aby poinformować szkolną pielęgniarkę o dzieciach z przwlekłymi lub poważnymi chorobami, takimi jak cukrzyca, alergie, padaczka lub zaburzenia krzepnięcia krwi. 

Tymi dziećmi zajmuje się opkia nad dziećmi w wieku szkolnym wspólnie i w porozumieniu z rodzicami/opiekunami dziecka.

Usługi te mogą obejmować:

 • Nadzór oraz kontrolowanie opieki nad dziećmi w szkole, w razie potrzeby. 
 • Bycie łącznikiem szkoły z rodzicami oraz personelu zajmującego się medyczną opieką dzieka, w razie potrzeby. 
 • Branie udziału podczas kontroli zdrowia ucznia w chwili terapii. 
 • Nadzorowanie podawania leków
 • Objaśnienie dla personelu szkolnego terapii, podawanie leków oraz wiele innych zagadnień, w razie potrzeby, za zgodą rodziców. 
 • Edukację personelu szkolnego, uczniów oraz rodziców o indywidualnych chorobach lub niepełnosprawnościach, za zgodą rodziców. 
 • Wsparcie dla dziecka i jego rodziny.
 • Wsparcie oraz doradztwo dla personelu szkolnego. Nasze szkoły

To są szkoły, w których przychodnie HH zajmują się opieką zdrowotną dzieci.

Tu można sprawdzić do której przychodni należy każda ze szkół oraz adresy mailowe pielęgniarek szkolnych. 

Kontakt z pielęgniarką szkolną jest możliwy poprzez centralę telefoniczną w danej szkole.

Czy treść była pomocna?

Tak

Dlaczego nie?