Almennar upplýsingar

icon

Contact usStarfsstöð er opin virka daga frá kl. 8:00 til 16:00
icon

ÞjónustutímiHeimahjúkrun er veitt alla daga frá kl. 8:00 til 23:30

Hafa samband

Hægt er að panta símtal koma skilaboðum til starfsmanna virka daga milli kl. 8:00 og 16:00.

 

Utan dagvinnutíma, frá kl. 16:00 til 23:30 og um helgar er svarað í síma vaktsíma.

 • Garðabær og Hafnarfjörður 861-6336
 • Kópavogur 821-2325
 • Mosfellsbær (Heimaþjónusta Reykjavíkur) 821-2270

 

Næturþjónusta er í samstarfi við Heimaþjónustu Reykjavíkur, samkvæmt umsóknum frá Heimahjúkrun HH - vaktsími 821-2265.

 

Hverjum þjónum við?

Heimahjúkrun HH sér um hjúkrun og endurhæfingu fyrir íbúa í heimahúsum í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsumdæmi.

 

Heimaþjónusta Reykjavíkur sinnir íbúum í Reykjavík og á Seltjarnarnesi og kvöld og helgarþjónustu í Mosfellsumdæmi.

 

Næturþjónusta er í samstarfi við Heimaþjónustu Reykjavíkur, samkvæmt umsóknum frá Heimahjúkrun HH.

Umsókn

Beiðni / umsókn um heimahjúkrun verður að berast skriflega frá starfsfólki í heilbrigðis- eða félagsþjónustu.

Heilsugæslustöðvar og Landspítali nota beiðni / umsókn um heimahjúkrun í Sögu og senda hana rafrænt.

Mikilvægt er að tilgreina tilefni umsóknarinnar, sjúkdómsgreiningar og heilsufarsvanda umsækjanda. Óskað er eftir að hjúkrunar- og/eða læknabréf fylgi umsókn. 

 

Ef unnt er að verða við beiðninni kemur hjúkrunarfræðingur í vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustuna í samvinnu við einstaklinginn, fjölskyldu hans og aðrar heilbrigðisstéttir

 

Áhersla er lögð á að meta hvort og hvernig heimahjúkrun mun bæta / styðja við heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans.

Útskrift

Starfsfólk heimahjúkrunar metur hversu lengi skjólstæðingur þarf á þjónustu þeirra að halda.


Þegar viðkomandi hefur náð líkamlegri og andlegri hæfni til að bjarga sér sjálfur, hefst undirbúningur fyrir útskrift. Útskriftin er í samráði við skjólstæðing, aðstandendur, heimilislækni og stuðningsaðila.


Þó einstaklingur sé útskrifaður, getur hann eða aðstandendur hans alltaf haft samband við heimahjúkrun ef þörf krefur.

Einstaklingshæfð heimahjúkrun er sérsniðin að þörfum hvers og eins.

Hjúkrunarfræðingur skipuleggur þjónustuna í samvinnu við hann og aðstandendur.

Þjónusta Heimahjúkrunar HH er margvísleg, svo sem:

 • Stuðningur, lyfjaeftirlit og / eða böðun:  
  Einstaklingar sem þurfa stuðning, eru t.d. óöruggir og / eða kvíðnir, en eru að mestu sjálfbjarga.
 • Sérhæfð hjúkrun:
  Einstaklingur sem þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar, s.s. sárameðferð, sýklalyfjagjöf og hjartabilunareftirlit.
 • Heildræn hjúkrunarmeðferð  og / eða líknandi meðferð vegna langvinns sjúkdóms:
  Einstaklingur sem þarfnast víðtækrar hjúkrunar daglega eða oft á dag vegna langvinnra sjúkdóma s.s. heilabilunar, geðfötlunar og líkamlegrar skerðingar.


 

Heimahjúkrun er veitt án endurgjalds. Skjólstæðingum ber þó að útvega og greiða fyrir ýmis hjálpartæki og áhöld sem hann þarf á að halda samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands.

 

Heimahjúkrun veitir ekki fasta viðveru eða yfirsetu á heimilum einstaklinga.

 

Skapist aðstæður inni á heimili að öryggi skjólstæðingsins eða starfsfólks Heimahjúkrunar HH sé ógnað, t.d. vegna óreglu eða ofbeldis, er tafarlaust gerðar viðeigandi ráðstafanir. Fresta getur þurft hjúkrunarþjónustu á meðan leitað er eftir viðeigandi ráðgjöf og aðstoð.

 

Markmið

Markmið heimahjúkrunar er að veita einstaklingnum viðeigandi aðstoð til að auka sjálfsbjargargetu sína og gera honum kleift að dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar og félagslegan aðbúnað. 

Hlutverk

Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun þar sem forvarnir, heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og samstarf er höfð að leiðarljósi. 

Um Heimahjúkrun HH

Það eru um 115-125 starfsmenn í um 85-90 stöðugildum. Hjúkrunarþjónusta er veitt til um 750 skjólstæðinga á hverjum tíma. 

 

Heimahjúkrunarþjónusta sem áður var veitt frá fjórum stöðum, Heilsugæslunum Firði, Sólvangi, Garðabæ og Hamraborg, er nú veitt frá einni starfsstöð Heimahjúkrun HH í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi sem tók til starfa þann 9. maí 2016.

Lög og reglur

Heimahjúkrun HH hagar störfum sínum í samræmi við skilgreint markmið og stefnu. Helstu viðfangsefni Heimahjúkrunar HH eru ákvörðuð í 12. gr. reglugerðar nr. 787/2007, um heilsugæslustöðvar, með stoð í lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu.

Heimili skjólstæðings er vinnustaður starfsmanna. Samkæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þarf að tryggja aðbúnað og öryggi starfsmanna. Skjólstæðingur eða umbjóðandi hans þarf að fallast á að aðstæðum á heimili sé fullnægt og undirrita samþykkisyfirlýsingu.  

Skipurit

Skipurit Heimahjúkrunar HH sýnir kjarnastarfið sem fram fer á hjúkrunarsviði, þ.e. tíu teymi þar sem hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsliðar og annað starfsfólk sinnir verkefnum sínum á tilteknum starfssvæðum. Starfseiningar sem sinna stoðþjónustu við starfsemina á hjúkrunarsviði eru aðgreindar í skipuritinu.

Fagmennska og samvinna

Þjónustan er að jafnaði veitt af sérhæfu fagfólki, þ.e. hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, félagsliðum og iðjuþjálfa í samvinnu við aðrar fagstéttir, s.s. heimilislækna, starfsfólk sjúkrastofnana.

 

Auk þess er Heimahjúkrun HH í góðri samvinnu við starfsmenn félagsþjónustu sveitarfélaganna.

magnifier
HHStaffJobtitlePhoneEmail
Agnes Svavarsdóttir513-6900
Aldís Ingvarsdóttir513-6900
Alexandra Kristjánsdóttir513-6900
Alfa Ágústa Pálsdóttir513-6900
Aminata Conte513-6900
Andreia Patricia Moreira Soares513-6900
Anna Dorota BartozekÍ leyfi
Anna Dóra Heiðarsdóttir513-6900
Anna Jóna ÞórðardóttirÍ leyfi
Anna Kristín Árnadóttir Í leyfi
Anna Kristín Ólafsdóttir513-6900
Anna Spalevic513-6900
Arkediusz Alejnikow513-6900
Arndís GísladóttirÍ leyfi
Auður VilhjálmsdóttirÍ leyfi
Álfheiður Ólafsdóttir513-6900
Ásbjörg Magnúsdóttir513-6900
Ásdís GeirsdóttirRegistered nurseÍ leyfi
Ásdís K. Smith Óskarsdóttir513-6900
Ásgerður SigurðardóttirÍ leyfi
Ásta María Kristinsdóttir513-6900
Ástrós Einarsdóttir513-6900
Berglind Kristjánsdóttir513-6900
Berglind Þöll Heimisdóttir513-6900
Berglind Ösp Jónsdóttir513-6900
Bergþóra Sigurðardóttir513-6900
Birna María Guðlaugsdóttir513-6900
Bryndís Eva Vilhjálmsdóttir513-6900
Bryndís Helga Björnsdóttir513-6900
Bryndís Ósk Birgisdóttir513-6900
Carolina R. Valencia513-6900
Dagmar Heiðdís Jóhannesdóttir513-6900
Edda Svanhildur Holmberg513-6900
Elín Helga Jónsdóttir513-6900
Elínborg V. Halldórsdóttir513-6900
Elísabet Magnúsdóttir513-6900
Elísabet Stella GrétarsdóttirRegistered nurse513-6900
Enóla Ósk Gunnarsdóttir513-6900
Esther Vanessa Munoz513-6900
Eva Katrín SigurðardóttirRegistered nurseÍ leyfi
Eva Kristjánsdóttir513-6900
Fjóla Vatnsdal Reynisdóttir513-6900
Fríða Móníka Ágústsdóttir513-6900
Fríður Ósk Kjartansdóttir513-6900
Gígja Berg StefánsdóttirÍ leyfi
Guðbjörg Jónsdóttir513-6900
Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir513-6900
Guðbjörg SveinsdóttirRegistered nurse513-6900
Guðlaug RögnvaldsdóttirÍ leyfi
Guðlaug Steinsdóttir513-6900
Guðný Lilja Guðmundsdóttir513-6900
Guðný Ólafsdóttir513-6900
Guðný Þórunn Þórarinsdóttir Registered nurse513-6900
Guðrún Lilja JónsdóttirRegistered nurse513-6900
Halldóra Rannveig Þórðardóttir513-6900
Hanna Dóra Ólafsdóttir513-6900
Harpa Hafberg Gunnlaugsdóttir513-6900
Haukur Valdimarsson513-6900
Heiður Lára Bjarnadóttir513-6900
Hekla Kaðlín Smith513-6900
Hekla Steinarsdóttir513-6900
Helma H. Gunnarsdóttir513-6900
Herdís Hólm JakobsdóttirRegistered nurse513-6900
Hildur Sigurjónsdóttir513-6900
Hulda María Róbertsdóttir513-6900
Inga Valgerður KristinsdóttirRegistered nurse513-6900
Iwona Bozena Jónasson513-6900
Íris Ósk Ástráðsdóttir513-6900
Jóna BaldursdóttirÍ leyfi
Juliana Kanjananoot Bookathum513-6900
Karen Brá Bjarnfreðsdóttir513-6900
Karólina Hrönn Hilmarsdóttir513-6900
Katrín Rós GunnarsdóttirRegistered nurseÍ leyfi
Katrín ViðarsdóttirRegistered nurse513-6900
Kjartan Berg Rútsson513-6900
Kolfinna Ottósdóttir513-6900
Konný Björk Ottesen513-6900
Krista Malen Lárusdóttir513-6900
Kristín Lovísa Jóhannsdóttir513-6900
Kristín Ósk Barichon513-6900
Kristrún Ólöf Þorsteinsdottir513-6900
Laima Zarkevica513-6900
Laufey KarlsdóttirRegistered nurse513-6900
Margrét Huld Einarsdóttir513-6900
Margrét ValdimarsdóttirRegistered nurse513-6900
Margrét Vigdís Eiríksdóttir513-6900
Marilin Bieye Obiang513-6900
Marta Sigurðardóttir513-6900
Maureen Gaya513-690
Monique Vala Körner Ólafsson513-6900
Nanna Kristjana Árnadóttir513-6900
Nichole Katrín SalinasRegistered nurse513-6900
Ólöf Birna SveinsdóttirRegistered nurse513-6900
Patrycja Bruszkiewicz513-6900
Paulina Magdalena Cypel513-6900
Pálmi V. Jónsson513-6900
Ragna Hrund Friðriksdóttir513-6900
Ragnheiður Jónsdóttir513-6600
Ragnheiður María Sverrisdóttir513-6900
Ragnhildur Ýr Pétursdóttir513-6900
Regina Mkabahati Akwilini513-6900
Rut Gunnarsdóttir513-6900
Sandra Rudokiene 513-6900
Sigríður Gautsdóttir513-6900
Sigríður Heiða Guðmundsdóttir513-6900
Sigríður Þórdís BergsdóttirRegistered nurse513-6900
Sigrún Ýr Kristjánsdóttir513-6900
Sigrún ÖgmundsdóttirRegistered nurse513-6900
Sigurlaug Ása PálmadóttirRegistered nurse513-6900
Sigurlaug Garðarsdóttir513-6900
Silja Rut Vignisdóttir513-6900
Silja SveinþórsdóttirOccupational therapist513-6900
Soffía Arngrímsdóttir513-6900
Sonja Lára Axelsdóttir513-6900
Sólveig Erla Ragnarsdóttir513-6900
Steinunn Fríða Ríkarðsdóttir513-6900
Stephanie Bosma513-6900
Sunneva Björk Gunnarsdóttir513-6900
Svana Kristinsdóttir513-6900
Svava Hugrún SvavarsdóttirÍ leyfi
Svava Sigurðardóttir513-6900
Svetlana Ristic513-6900
Tinna Björt Karlsdóttir513-6900
Tinna Huld Karlsdóttir513-6900
Torfhildur Hólm JensdóttirÍ leyfi
Una Björg Guðmundsdóttir513-6900
Una Sóley PálsdóttirRegistered nurseÍ leyfi
Unnur Þormóðsdóttir513-6900
Védís Einarsdóttir513-6900
Vilborg Elísdóttir513-6900
Vilborg Sigurðardóttir513-6900
Þorgerður María Halldórsdóttir513-6900
Þórhildur Hafsteinsdóttir513-6900
Þórunn Jóhannsdóttir513-6900

Did you find the content helpful?

Yes

Rusl-vörn


Why not?