Almennar upplýsingar

icon

Contact usStarfsstöð er opin virka daga frá kl 8:00 til 16:00
icon

ÞjónustutímiHeimahjúkrun er veitt alla daga frá kl. 8:00 til 23:30

Hafa samband

Hægt er að panta símtal koma skilaboðum til starfsmanna virka daga milli kl. 8:00 og 16:00.

 

Utan dagvinnutíma, frá kl. 16:00 til 23:30 og um helgar er svarað í síma vaktsíma.

 • Garðabær og Hafnarfjörður 861-6336
 • Kópavogur 821-2325
 • Mosfellsbær (Heimaþjónusta Reykjavíkur) 821-2270

 

Næturþjónusta er í samstarfi við Heimaþjónustu Reykjavíkur, samkvæmt umsóknum frá Heimahjúkrun HH - vaktsími 821-2265.

 

Hverjum þjónum við?

Heimahjúkrun HH sér um hjúkrun og endurhæfingu fyrir íbúa í heimahúsum í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsumdæmi.

 

Heimaþjónusta Reykjavíkur sinnir íbúum í Reykjavík og á Seltjarnarnesi og kvöld og helgaþjónustu í Mosfellsumdæmi.

 

Næturþjónusta er í samstarfi við Heimaþjónustu Reykjavíkur, samkvæmt umsóknum frá Heimahjúkrun HH.

FréttirSjá allar fréttir

Umsókn

Beiðni / umsókn um heimahjúkrun verður að berast skriflega frá starfsfólki í heilbrigðis- eða félagsþjónustu.

Heilsugæslustöðvar og Landspítali nota beiðni / umsókn um heimahjúkrun í Sögu og senda hana rafrænt.

Mikilvægt er að tilgreina tilefni umsóknarinnar, sjúkdómsgreiningar og heilsufarsvanda umsækjanda. Óskað er eftir að hjúkrunar- og/eða læknabréf fylgi umsókn. 

 

Ef unnt er að verða við beiðninni kemur hjúkrunarfræðingur í vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustuna í samvinnu við einstaklinginn, fjölskyldu hans og aðrar heilbrigðisstéttir

 

Áhersla er lögð á að meta hvort og hvernig heimahjúkrun mun bæta / styðja við heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans.

Útskrift

Starfsfólk heimahjúkrunar metur hversu lengi skjólstæðingur þarf á þjónustu þeirra að halda.


Þegar viðkomandi hefur náð líkamlegri og andlegri hæfni til að bjarga sér sjálfur, hefst undirbúningur fyrir útskrift. Útskriftin er í samráði við skjólstæðing, aðstandendur, heimilislækni og stuðningsaðila.


Þó einstaklingur sé útskrifaður, getur hann eða aðstandendur hans alltaf haft samband við heimahjúkrun ef þörf krefur.

Einstaklingshæfð heimahjúkrun er sérsniðin að þörfum hvers og eins.

Hjúkrunarfræðingur skipuleggur þjónustuna í samvinnu við hann og aðstandendur.

Þjónusta Heimahjúkrunar HH er margvísleg, svo sem:

 • Stuðningur, lyfjaeftirlit og / eða böðun:  
  Einstaklingar sem þurfa stuðning, eru t.d. óöruggir og / eða kvíðnir, en eru að mestu sjálfbjarga.
 • Sérhæfð hjúkrun:
  Einstaklingur sem þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar, s.s. sárameðferð, sýklalyfjagjöf og hjartabilunareftirlit.
 • Heildræn hjúkrunarmeðferð  og / eða líknandi meðferð vegna langvinns sjúkdóms:
  Einstaklingur sem þarfnast víðtækrar hjúkrunar daglega eða oft á dag vegna langvinnra sjúkdóma s.s. heilabilunar, geðfötlunar og líkamlegrar skerðingar.


 

Heimahjúkrun er veitt án endurgjalds. Skjólstæðingum ber þó að útvega og greiða fyrir ýmis hjálpartæki og áhöld sem hann þarf á að halda samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands.

 

Heimahjúkrun veitir ekki fasta viðveru eða yfirsetu á heimilum einstaklinga.

 

Skapist aðstæður inni á heimili að öryggi skjólstæðingsins eða starfsfólks Heimahjúkrunar HH sé ógnað, t.d. vegna óreglu eða ofbeldis, er tafarlaust gerðar viðeigandi ráðstafanir. Fresta getur þurft hjúkrunarþjónustu á meðan leitað er eftir viðeigandi ráðgjöf og aðstoð.

 

Markmið

Markmið heimahjúkrunar er að veita einstaklingnum viðeigandi aðstoð til að auka sjálfsbjargargetu sína og gera honum kleift að dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar og félagslegan aðbúnað. 

Hlutverk

Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun þar sem forvarnir, heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og samstarf er höfð að leiðarljósi. 

Um Heimahjúkrun HH

Hjá Heimahjúkrun HH vinna um 80 til 90 starfsmenn í 62 stöðugildum. Hjúkrunarþjónusta er veitt til um 630 skjólstæðinga á hverjum tíma.

 

Heimahjúkrunarþjónusta sem áður var veitt frá fjórum stöðum, Heilsugæslunum Firði, Sólvangi, Garðabæ og Hamraborg, er nú veitt frá einni starfsstöð Heimahjúkrun HH í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi sem tók til starfa þann 9. maí 2016.

Lög og reglur

Heimahjúkrun HH hagar störfum sínum í samræmi við skilgreint markmið og stefnu. Helstu viðfangsefni Heimahjúkrunar HH eru ákvörðuð í 12. gr. reglugerðar nr. 787/2007, um heilsugæslustöðvar, með stoð í lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu.

Heimili skjólstæðings er vinnustaður starfsmanna. Samkæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þarf að tryggja aðbúnað og öryggi starfsmanna. Skjólstæðingur eða umbjóðandi hans þarf að fallast á að aðstæðum á heimili sé fullnægt og undirrita samþykkisyfirlýsingu.  

Skipurit

Skipurit Heimahjúkrunar HH sýnir kjarnastarfið sem fram fer á hjúkrunarsviði, þ.e. tíu teymi þar sem hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsliðar og annað starfsfólk sinnir verkefnum sínum á tilteknum starfssvæðum. Starfseiningar sem sinna stoðþjónustu við starfsemina á hjúkrunarsviði eru aðgreindar í skipuritinu.

 

Fagmennska og samvinna

Þjónustan er að jafnaði veitt af sérhæfu fagfólki, þ.e. hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, félagsliðum og iðjuþjálfa í samvinnu við aðrar fagstéttir, s.s. heimilislækna, starfsfólk sjúkrastofnana.

 

Auk þess er Heimahjúkrun HH í góðri samvinnu við starfsmenn félagsþjónustu sveitarfélaganna.

magnifier
HHStaffJobtitlePhoneEmail
Agnes Svavarsdóttir513-6900
Aldís Ingvarsdóttir513-6900
Alfa Ágústa Pálsdóttir513-6900
Anna Dorota BartozekÍ leyfi
Anna Dóra Heiðarsdóttir513-6900
Anna Jóna Þórðardóttir513-6900
Anna Spalevic513-6900
Arndís Gísladóttir513-6900
Auður Vilhjálmsdóttir513-6900
Ásbjörg Magnúsdóttir513-6900
Ásdís K. Smith Óskarsdóttir513-6900
Ásgerður Sigurðardóttir513-6900
Ásta Jóhannsdóttir513-6900
Ásthildur Þ. Guðmundsdóttir513-6900
Berglind Kristjánsdóttir513-6900
Berglind Sigurjónsdóttir513-6900
Berglind Þöll Heimisdóttir513-6900
Berglind Ösp Jónsdóttir513-6900
Bergþóra Sigurðardóttir513-6900
Birna María Guðlaugsdóttir513-6900
Bryndís Eva Vilhjálmsdóttir513-6900
Bryndís Helga Björnsdóttir513-6900
Dagmar Heiða Reynisdóttir513-6900
Dagmar Heiðdís Jóhannesdóttir513-6900
Dagmar Ögn Guðfinnsdóttir513-6900
Edda Selma Márusdóttir513-6900
Elín Baldursdóttir513-6900
Elínborg V. Halldórsdóttir513-6900
Elísabet Stella Grétarsdóttir513-6900
Esther Vanessa Munoz513-6900
Eva Kristjánsdóttir513-6900
Eyrún Ösp Birgisdóttir513-6900
Fjóla Vatnsdal Reynisdóttir513-6900
Gígja Berg StefánsdóttirÍ leyfi
Guðbjörg Jónsdóttir513-6900
Guðbjörg Sveinsdóttir513-6900
Guðlaug Steinsdóttir513-6900
Guðmunda Óskarsdóttir513-6900
Guðný Lilja Guðmundsdóttir513-6900
Guðný Ólafsdóttir513-6900
Guðrún Lilja Jónsdóttir513-6900
Halla Margrét Sigurðardóttir513-6900
Halldóra Rannveig Þórðardóttir513-6900
Heiðrún HeiðarsdóttirÍ leyfi
Helga María Kristjánsdóttir513-6900
Helma H. Gunnarsdóttir513-6900
Herdís Biering GuðmundsdóttirÍ leyfi
Herdís Hólm Jakobsdóttir513-6900
Hildur Sigurjónsdóttir513-6900
Hólmfríður Bára Magnúsdóttir513-6900
Hulda María Róbertsdóttir513-6900
Inga Valgerður Kristinsdóttir513-6900
Ingibjörg Sara Sævarsdóttir 513-6900
Irma Guðvarðsdóttir513-6900
Iwona Bozena Jónasson513-6900
Íris Ósk Ástráðsdóttir513-6900
Joana Brazaitiené513-6900
Jóna BaldursdóttirÍ leyfi
Karólína Hrönn Hilmarsdóttir513-6900
Katrín Rós Gunnarsdóttir513-6900
Kolbrún Elsa Hauksdóttir513-6900
Kolfinna Ottósdóttir513-6900
Konný Björk Ottesen513-6900
Kristín Guðbjörg Arnardóttir513-6900
Kristjana Guðjónsdóttir513-6900
Laufey KarlsdóttirÍ leyfi
Maren Sól Benediktsdóttir513-6900
Margrét Elíasdóttir513-6900
Margrét Huld Einarsdóttir513-6900
Margrét Huld Guðmundsdóttir513-6900
Margrét Ragnarsdóttir513-6900
Margrét Vigdís Eiríksdóttir513-6900
Marilin Bieye Obiang513-6900
Marta Sigurðardóttir513-6900
Maureen Gaya513-690
Mayer juliana Sevillano513-6900
Monique Vala Körner Ólafsson513-6900
Nanna Kristjana Árnadóttir513-6900
Nichole Katrín Salinas513-6900
Oddfríður R. Jónsdóttir513-6900
Ólöf Birna Sveinsdóttir513-6900
Ólöf Eir Jónsdóttir513-6900
Ólöf Októsdóttir513-6900
Ragnheiður María Sverrisdóttir513-6900
Ragnhildur Ýr Pétursdóttir513-6900
Rakel Svala GísladóttirÍ leyfi
Rebekka Ragnarsdóttir513-6900
Rut Jónasdóttir513-6900
Sandra Dís Bjarnadóttir513-6050
Sandra Rudokiene 513-6900
Sigríður Heiða Guðmundsdóttir513-6900
Sigríður Þórdís BergsdóttirÍ leyfi
Sigrún Kristín Barkardóttir513-6900
Sigrún Ögmundsdóttir513-6900
Sigurlaug Garðarsdóttir513-6900
Silja Rut Vignisdóttir513-6900
Silja Sveinþórsdóttir513-6900
Sjöfn Bragadóttir513-6900
Sóley Kristín Önnudóttir513-6900
Steinunn Fríða Ríkarðsdóttir513-6900
Sunna KristinsdóttirOccupational therapist513-6900
Sunneva Björk GunnarsdóttirÍ leyfi
Svana Kristinsdóttir513-6900
Svava Heiðarsdóttir513-6900
Svava Hugrún Svavarsdóttir513-6900
Svetlana Ristic513-6900
Tinna Huld Karlsdóttir513-6900
Torfhildur Hólm Jensdóttir513-6900
Una Björg Guðmundsdóttir513-6900
Una Sóley Pálsdóttir513-6900
Unnur Aðalheiður HalldórsdóttirÍ leyfi
Valý Helga RagnarsdóttirÍ leyfi
Vilborg Elísdóttir513-6900
Vilborg Sigurðardóttir513-6900
Þóra Guðrún Þórsdóttir513-6900
Þórunn Sigurðardóttir513-6900

Did you find the content helpful?

Yes

Why not?