Almennar upplýsingar

icon

Contact usSvarað er í síma 513-6350 virka daga frá kl. 9:00 til 16:00
icon

ÞjónustutímiViðtöl og vitjanir, virka daga frá kl. 8:00 - 19:00

Fyrir hverja?

Þjónustan er fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem greindir eru með geðsjúkdóma og þurfa á þverfaglegri aðstoð ásamt þéttri eftirfylgd að halda. 

 

Tekið er við umsóknum frá starfsmönnum heilbrigðis- og velferðarþjónustu.

 

Geðheilsuteymi vestur þjónar íbúum á mið og vestursvæði borgarinnar, póstnúmerum 101-108 og 170.

Við tökum vel á móti þér

Örugg gagnaskil

Hægt er að senda gögn með öruggum hætti til Geðheilsuteymis vestur með Signet transfer. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki. Hlekkur í örugg gagnaskil

Um teymið

Geðheilsuteymið er fyrir þá sem þurfa meiri og sérhæfðari þjónustu en er veitt á heilsugæslustöðvum.

 

Þjónustan er þverfagleg og er veitt með heimavitjunum og viðtölum í húsnæði geðteymisins. Í teyminu starfa hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar, notendafulltrúar, íþróttafræðingur, þjónustufulltrúar, félagsráðgjafar, fjölskyldufræðingur og iðjuþjálfi.

Hlutverk og markmið þjónustu geðheilsuteymanna

 • Að stuðla að og viðhalda bata.
 • Að tryggja einstaklingsmiðaða þjónustu. 
 • Að tryggja samfellu og samþættingu í meðferð.
 • Að efla sálrænt og félagslegt heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans.
 • Að hvetja til sjálfshjálpar og sjálfsvirðingar.
 • Að styðja einstaklinginn í að lifa innihaldsríku lífi.
 • Að fækka endurinnlögnum og styrkja aðlögunarhæfni eftir útskrift af sjúkrahúsum.

Einstaklingurinn í fyrirrúmi

Þjónusta teymanna er heildræn og notendamiðuð og lögð er áhersla á samþætta nálgun. Teymin hafa að leiðarljósi að skoða alla þætti sem hafa áhrif á andlega heilsu.

 

Einstaklingurinn er í fyrirrúmi, hans óskir, gildi og þarfir.

 

Stuðst er við gagnreyndar aðferðir og árangur er metinn reglulega.  Áhersla er lögð á þróun og þær leiðir í meðferð sem einstaklingurinn þarfnast hverju sinni. 

Þjónusta fyrir þig

Við hjálpum þér að:

 • Efla styrkleika og áhugasvið sem valdeflandi leið til að ná tökum á bata.
 • Auka þekkingu varðandi leiðir til að ná bættri líðan og jafnvægi.
 • Auka skilning, styrk og getu til að takast á við geðræna erfiðleika.

Í boði er:

 • Stuðningur til að auka félagslega virkni og endurheimta félagsleg hlutverk.
 • Regluleg fræðsla og námskeið varðandi ýmis geðræn einkenni, grunnþarfir einstaklingsins og áhrif áfalla.
 • Fræðsla og stuðningur til einstaklingsins og fjölskyldu hans.
 • Mat á andlegu og líkamlegu ástandi, búsetu og þjónustuþörf.
 • Mat á lyfjameðferð .
 • Ráðleggingar hvar hægt sé að fá frekari stuðning eða fræðslu.

Áhersla er á samskipti við hinar ýmsu stofnanir, þjónustuaðila og félagasamtök. Unnið er á jafningjagrunni með áherslur þjónustuþega í fyrirrúmi. Í teymunum er lögð áhersla á aðkomu einstaklinga með reynslu af geðrænum erfiðleikum.

Batahugmyndafræði

Geðheilsuteymin hafa batahugmyndafræðina að leiðarljósi.  

 

Batahugmyndafræðin leggur áherslu á að viðhalda von og skapa betra líf með því að byggja á styrkleikum. 


Þessi hugmyndafræði byggir á samvinnu við einstaklinginn, þar sem markmið eru sett í sameiningu og stuðla að sjálfsábyrgð og valdeflingu.

Tilvísanir

Fyrir hverja er þjónustan?

 

 • Þjónustan er ætluð einstaklingum 18 ára og eldri með geðsjúkdóma, sem þurfa þverfaglega aðstoð og/eða þétta eftirfylgd.
 • Nánar tiltekið:
  • F20-F29 - Geðrofssjúkdómar
  • F30-F39 - Lyndisraskanir, geðhvörf, þunglyndi 
  • F40-F48 - Kvíðaraskanir
  • F50-F50.9 - Átraskanir 
  • F60-F60.9 - Persónuleikaraskanir
 • Mikilvægt er að láta reyna á önnur úrræði áður en sótt er um til geðheilsuteymanna.
 • Tilvísunum vegna einstaklinga með sértækar geðraskanir sem krefjast sérhæfðrar 2. eða 3. stigs þjónustu utan skilgreindra þjónustuúrræða geðheilsuteymanna - verður að beina í önnur viðeigandi úrræði.

Hvernig er sótt um þjónustuna?

 

Tekið er við tilvísunum frá fagfólki í heilbrigðis- og velferðarþjónustu.  

 

Heilbrigðisstarfsfólk sendir tilvísun rafrænt í gegnum Sögu. 

 • Þegar sent er innan HH er notað: Beiðni um meðferð (flýtitexti ) 
 • Þegar send er rafræn tilvísun milli stofnanna er notað: Tilvísun (flýtitexti )  

Annað fagfólk notar þetta eyðublað.       

Mikilvægt er að tilvísun sé vel útfyllt svo hægt sé að taka afstöðu hennar. Ófullnægjandi tilvísun  verður endursend. 

Fyllið umsóknareyðublað út rafrænt, vistið og sendið í gegnum örugg gagnaskil. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki 

Ef ekki er hægt að nota gagnaskil, er eyðublaðið fyllt út rafrænt, prentað út og sent í ábyrgðarpósti til Geðheilsuteymis HH vestur, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

 

Fyrirspurnir í síma 513-6350

Upplýsingaskylda samkvæmt persónuverndarlögum

Vinsamlegast farið yfir textann með þeim sem sótt er um fyrir.

 

Þjónusta geðheilsuteyma Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar er samþætt þjónusta með það að leiðarljósi að veita notendum teymanna bestu þjónustu sem völ er á.

 

Notandi er upplýstur um að sérfræðingar geðheilsuteyma Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins annars vegar og þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar hins vegar, kunni að afla og varðveita nauðsynlegar upplýsingar um notanda vegna óska um ráðgjöf og/eða þjónustu. Upplýsingar geta meðal annars snert heilsu, félagslega stöðu, persónulegar aðstæður og fjárhag notanda.

 

Persónuupplýsingar sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar afla í tengslum við mál notanda eru varðveittar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

 

Starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar hafa undirritað þagnareið í samræmi við þau lög er gilda um þjónustuna. Þagnarskyldan helst þótt starfsmaður láti af starfi.

Útskrift

Við þjónustulok er haft samband við þann aðila sem óskaði eftir þjónustu geðteymisins og honum gerð grein fyrir stöðu mála hjá viðkomandi einstaklingi/fjölskyldu.

Samvinna fyrir þig

Geðheilsuteymið byggir á þverfaglegri samvinnu til að veita öflugri þjónustu.

Í teyminu starfa hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar, notendafulltrúar, íþróttafræðingur, þjónustufulltrúar, félagsráðgjafar, fjölskyldufræðingur, iðjuþjálfi og atvinnulífsráðgjafi.

Samsetning fagstétta hverju sinni getur verið mismunandi.

Um teymið

magnifier
HHStaffJobtitlePhoneEmail
Anna Sigríður ValdimarsdóttirOccupational therapist-
Annetta A. Ingimundardóttir513-6350
Berglind Bang Óladóttir513-6350
Elínrós Hrund Þórðardóttir513-6350
Elísabet Valsdóttir513-6350
Guðrún Helga RagnarsdóttirRegistered nurse513-6350
Guðrún Lilja JónsdóttirRegistered nurse513-6350
Guðrún Þórisdóttir513-6350
Gyða Dröfn HjaltadóttirPsychologist513-6350
Hjördís Árnadóttir513-6350
Hrönn Harðardóttir513-6350
Ingólfur Sveinn Ingólfsson513-6350
Lovísa GuðbrandsdóttirRegistered nurse513-6350
Margrét GuðmundsdóttirPsychologist513-6350
Merete Kjeldsen Registered nurse513-6350
Ólöf Birna KristjánsdóttirRegistered nurse513-6350
Sara Bragadóttir513-6350
Sesselja Rán Hjartardóttir513-6350
Soffía Ellertsdóttir513-6350
Sunna Pallé513-6350
Tómas Hermannsson513-6350
Þórður Sævarsson513-6350
Þórhildur Guðjónsdóttir513-6350

Did you find the content helpful?

Yes

Rusl-vörn


Why not?