icon

OpnunartímiStarfsstöð er opin virka daga frá kl 8:00 til 16:00
icon

ÞjónustutímiHeimahjúkrun er veitt alla daga frá kl. 8:00 til 23:00

Hafa samband

Símatími kerfisstjóra er virka daga frá kl. 8:00 til 15:00

 

Hægt er að panta símtal koma skilaboðum til starfsmanna virka daga milli kl. 8:00 og 16:00.

 

Utan dagvinnutíma, frá kl. 16:00 til 23:00 og um helgar er svarað í síma 513-6900.

 

Næturþjónusta er í samstarfi við Heimaþjónustu Reykjavíkur, samkvæmt umsóknum frá Heimahjúkrun HH - vaktsími 821-2265.

 

Hverjum þjónum við?

Heimahjúkrun HH í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi  sér um hjúkrun í heimahúsum fyrir íbúa í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi. 

 

Umsókn þarf að berast frá starfsfólki í heilbrigðis eða félagsþjónustu.

 

Heimaþjónusta Reykjavíkur sinnir íbúum í Reykjavík og á Seltjarnarnesi. Heilsugæslan Mosfellsumdæmi sinnir íbúum á sínu svæði.

 

Næturþjónusta er í samstarfi við Heimaþjónustu Reykjavíkur, samkvæmt umsóknum frá Heimahjúkrun HH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréttir


Fréttamynd

20.02.2020

Hreyfing aldraðra er mikilvæg

Með daglegri hreyfingu höldum við okkur styrkum og liprum lengur, bætum heilsuna og viðhöldum betur færninni til að lifa sjálfstæðu lífi. Við erum misjafnlega vel á okkur komin, og því er um að gera að byrja rólega og síðan smáauka hreyfinguna. ... lesa meira

Sjá allar fréttir

Umsókn

Beiðni / umsókn um heimahjúkrun verður að berast skriflega frá starfsfólki í heilbrigðis- eða félagsþjónustu.

Heilsugæslustöðvar og Landspítali nota beiðni / umsókn um heimahjúkrun í Sögu og senda hana rafrænt.

Mikilvægt er að tilgreina tilefni umsóknarinnar, sjúkdómsgreiningar og heilsufarsvanda umsækjanda. Óskað er eftir að hjúkrunar- og/eða læknabréf fylgi umsókn. 

 

Ef unnt er að verða við beiðninni kemur hjúkrunarfræðingur í vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustuna í samvinnu við einstaklinginn, fjölskyldu hans og aðrar heilbrigðisstéttir

 

Áhersla er lögð á að meta hvort og hvernig heimahjúkrun mun bæta / styðja við heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans.

Útskrift

Starfsfólk heimahjúkrunar metur hversu lengi skjólstæðingur þarf á þjónustu þeirra að halda.


Þegar viðkomandi hefur náð líkamlegri og andlegri hæfni til að bjarga sér sjálfur, hefst undirbúningur fyrir útskrift. Útskriftin er í samráði við skjólstæðing, aðstandendur, heimilislækni og stuðningsaðila.


Þó einstaklingur sé útskrifaður, getur hann eða aðstandendur hans alltaf haft samband við heimahjúkrun ef þörf krefur.

Einstaklingshæfð heimahjúkrun er sérsniðin að þörfum hvers og eins.

Hjúkrunarfræðingur skipuleggur þjónustuna í samvinnu við hann og aðstandendur.

Þjónusta Heimahjúkrunar HH er margvísleg, svo sem:

  • Stuðningur, lyfjaeftirlit og / eða böðun:  
    Einstaklingar sem þurfa stuðning, eru t.d. óöruggir og / eða kvíðnir, en eru að mestu sjálfbjarga.
  • Sérhæfð hjúkrun:
    Einstaklingur sem þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar, s.s. sárameðferð, sýklalyfjagjöf og hjartabilunareftirlit.
  • Heildræn hjúkrunarmeðferð  og / eða líknandi meðferð vegna langvinns sjúkdóms:
    Einstaklingur sem þarfnast víðtækrar hjúkrunar daglega eða oft á dag vegna langvinnra sjúkdóma s.s. heilabilunar, geðfötlunar og líkamlegrar skerðingar.


 

Heimahjúkrun er veitt án endurgjalds. Skjólstæðingum ber þó að útvega og greiða fyrir ýmis hjálpartæki og áhöld sem hann þarf á að halda samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands.

 

Heimahjúkrun veitir ekki fasta viðveru eða yfirsetu á heimilum einstaklinga.

 

Skapist aðstæður inni á heimili að öryggi skjólstæðingsins eða starfsfólks Heimahjúkrunar HH sé ógnað, t.d. vegna óreglu eða ofbeldis, er tafarlaust gerðar viðeigandi ráðstafanir. Fresta getur þurft hjúkrunarþjónustu á meðan leitað er eftir viðeigandi ráðgjöf og aðstoð.

 

Markmið

Markmið heimahjúkrunar er að veita einstaklingnum viðeigandi aðstoð til að auka sjálfsbjargargetu sína og gera honum kleift að dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar og félagslegan aðbúnað. 

Hlutverk

Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun þar sem forvarnir, heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og samstarf er höfð að leiðarljósi. 

Um Heimahjúkrun HH

Hjá Heimahjúkrun HH vinna um 80 til 90 starfsmenn í 62 stöðugildum. Hjúkrunarþjónusta er veitt til um 630 skjólstæðinga á hverjum tíma.

 

Heimahjúkrunarþjónusta sem áður var veitt frá fjórum stöðum, Heilsugæslunum Firði, Sólvangi, Garðabæ og Hamraborg, er nú veitt frá einni starfsstöð Heimahjúkrun HH í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi sem tók til starfa þann 9. maí 2016.

Lög og reglur

Heimahjúkrun HH hagar störfum sínum í samræmi við skilgreint markmið og stefnu. Helstu viðfangsefni Heimahjúkrunar HH eru ákvörðuð í 12. gr. reglugerðar nr. 787/2007, um heilsugæslustöðvar, með stoð í lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu.

Heimili skjólstæðings er vinnustaður starfsmanna. Samkæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þarf að tryggja aðbúnað og öryggi starfsmanna. Skjólstæðingur eða umbjóðandi hans þarf að fallast á að aðstæðum á heimili sé fullnægt og undirrita samþykkisyfirlýsingu.  

Skipurit

Skipurit Heimahjúkrunar HH sýnir kjarnastarfið sem fram fer á hjúkrunarsviði, þ.e. tíu teymi þar sem hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsliðar og annað starfsfólk sinnir verkefnum sínum á tilteknum starfssvæðum. Starfseiningar sem sinna stoðþjónustu við starfsemina á hjúkrunarsviði eru aðgreindar í skipuritinu.

 

Fagmennska og samvinna

Þjónustan er að jafnaði veitt af sérhæfu fagfólki, þ.e. hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, félagsliðum og iðjuþjálfa í samvinnu við aðrar fagstéttir, s.s. heimilislækna, starfsfólk sjúkrastofnana.

 

Auk þess er Heimahjúkrun HH í góðri samvinnu við starfsmenn félagsþjónustu sveitarfélaganna.

magnifier
StarfsmennStarfsheitiSímiNetfang
Agnes SvavarsdóttirSjúkraliði513-6900
Aldís IngvarsdóttirSjúkraliði513-6900
Alfa Ágústa PálsdóttirSjúkraliði513-6900
Anna Dorota BartozekFélagsliðiÍ leyfi
Anna Dóra HeiðarsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Anna Jóna GuðjónsdóttirSjúkraliðiÍ leyfi
Anna Jóna ÞórðardóttirSjúkraliði513-6900
Anna Lísa ÞorkelsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Anna SpalevicSjúkraliði513-6900
Arndís GísladóttirSjúkraliði513-6900
Auður VilhjálmsdóttirSjúkraliði513-6900
Ásbjörg MagnúsdóttirTeymisstjóri513-6900
Ásdís K. Smith ÓskarsdóttirMóttökuritari513-6900
Ásgerður SigurðardóttirSjúkraliði513-6900
Ásthildur Þ. GuðmundsdóttirSjúkraliði513-6900
Berglind KristjánsdóttirSjúkraliði513-6900
Berglind Rós RagnarsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Berglind Ösp JónsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Bergþóra SigurðardóttirSjúkraliði513-6900
Birna María GuðlaugsdóttirSjúkraliði513-6900
Bryndís Eva VilhjálmsdóttirSjúkraliði513-6900
Bryndís Helga BjörnsdóttirSjúkraliðiÍ leyfi
Dagmar Heiðdís JóhannesdóttirFélagsliðiÍ leyfi
Edda Selma MárusdóttirSjúkraliði513-6900
Elín BaldursdóttirTeymisstjóri513-6900
Elín Helga JónsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Elínborg V. HalldórsdóttirSjúkraliði513-6900
Elísabet Rós LeósdóttirFélagsliði513-6900
Elísabet Rós LeósdóttirFélagsliði513-6900
Elísabet Stella GrétarsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Eva KristjánsdóttirVerkefnastjóri gæðamála513-6900
Eyrún María IngólfsdóttirSjúkraliðanemi513-6900
Fanney JóhannsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Fjóla Vatnsdal ReynisdóttirSjúkraliði513-6900
Giedre MaríudóttirSjúkraliði513-6900
Gígja Berg StefánsdóttirSjúkraliðiÍ leyfi
Guðbjörg Hulda EinarsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Guðbjörg JónsdóttirSjúkraliði513-6900
Guðlaug SteinsdóttirVerkefnastjóri móttökuteymis513-6900
Guðmunda ÓskarsdóttirTeymisstjóri513-6900
Guðný Lilja GuðmundsdóttirSjúkraliðanemi513-6900
Guðný ÓlafsdóttirSjúkraliði513-6900
Guðrún Lilja JónsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Halldóra Rannveig ÞórðardóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Harpa Lind EinarsdóttirAlmennur starfsmaður513-6900
Heiðrún HeiðarsdóttirFélagsliði513-6900
Helma H. GunnarsdóttirSjúkraliði513-6900
Herdís Biering GuðmundsdóttirSjúkraliði513-6900
Hildur Dögg ÁsgeirsdóttirTeymisstjóri513-6900
Hildur SigurjónsdóttirVerkefnastjóri mannauðsmála513-6900
Hólmfríður Bára MagnúsdóttirMóttökuritari513-6900
Hulda María RóbertsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Inga Valgerður KristinsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Ingibjörg Sara Sævarsdóttir Starfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Irma GuðvarðsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Iwona Bozena JónassonSjúkraliði513-6900
Íris Ósk ÁstráðsdóttirSjúkraliði513-6900
Joana BrazaitienéSjúkraliði513-6900
Karólína Hrönn HilmarsdóttirSjúkraliði513-6900
Katrín Rós GunnarsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Kolbrún Elsa HauksdóttirSjúkraliði513-6900
Kolfinna OttósdóttirFélagsliði513-6900
Kristín Guðbjörg ArnardóttirTeymisstjóri513-6900
Kristjana GuðjónsdóttirSjúkraliði513-6900
Kristrún KristjánsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Laufey KarlsdóttirTeymisstjóriÍ leyfi
Lilja Björk LárusdóttirSjúkraliði513-6900
Maren Sól BenediktsdóttirHjúkrunarfræðinemi513-6900
Margrét ElíasdóttirSjúkraliði513-6900
Margrét Huld EinarsdóttirTeymisstjóri513-6900
Margrét Huld GuðmundsdóttirMóttökuritari513-6900
Margrét RagnarsdóttirSjúkraliði513-6900
Margrét Vigdís EiríksdóttirFélagsliði513-6900
Marilin Bieye ObiangSjúkraliði513-6900
Marta SigurðardóttirSjúkraliði513-6900
Monique Vala Körner ÓlafssonSjúkraliði513-6900
Nanna Kristjana ÁrnadóttirSjúkraliði513-6900
Nathasia CruzSjúkraliði513-6900
Oddfríður R. JónsdóttirTeymisstjóri513-6900
Oddný Silja FriðriksdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Ólöf Birna SveinsdóttirSérnámshjúkrunarfræðingurÍ leyfi
Ólöf Eir JónsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Ragnheiður María SverrisdóttirSjúkraliði513-6900
Ragnheiður SigmarsdóttirSjúkraliðiÍ leyfi
Ragnhildur Ýr PétursdóttirSjúkraliði513-6900
Rakel Svala GísladóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Rebekka RagnarsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Sandra Rudokiene Sjúkraliði513-6900
Sif SigmundsdóttirSjúkraliði513-6900
Sigríður Heiða GuðmundsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Sigríður Þórdís BergsdóttirHjúkrunarfræðingurÍ leyfi
Sigrún Kristín BarkardóttirSvæðisstjóri513-6900
Sigrún ÖgmundsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Sigurlaug GarðarsdóttirFélagsliði513-6900
Silja Rut VignisdóttirSjúkraliði513-6900
Silja SveinþórsdóttirIðjuþjálfi513-6900
Sóley Kristín ÖnnudóttirSjúkraliði513-6900
Sólrún Oddný HansdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Sunna KristinsdóttirIðjuþjálfi513-6900
Sunna KristinsdóttirIðjuþjálfi513-6900
Sunneva Björk GunnarsdóttirTeymisstjóri513-6900
Svana KristinsdóttirSjúkraliði513-6900
Svava HeiðarsdóttirStarfsmaður í heimahjúkrun513-6900
Svava Hugrún SvavarsdóttirSjúkraliði513-6900
Tinna Huld KarlsdóttirTeymisstjóri513-6900
Torfhildur Hólm JensdóttirTeymisstjóri513-6900
Una Björg GuðmundsdóttirTeymisstjóri513-6900
Unnur Aðalheiður HalldórsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Valý Helga RagnarsdóttirHjúkrunarfræðingur513-6900
Vilborg ElísdóttirSjúkraliði513-6900
Vilborg SigurðardóttirSjúkraliði513-6900

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?