Taugalæknir - Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana HH

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar ótímabundið 30-50 % starf sérfræðings í taugalækningum við Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. desember nk. eða eftir nánari samkomulagi.

Við leitum að taugalækni sem er tilbúinn að takast á við ábyrgðarmikið og krefjandi starf á spennandi og líflegum vettvangi. Ekki skemmir fyrir ef viðkomandi hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í geðþjónustu heilsugæslunnar.

Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana sinnir einstaklingum, 18 ára og eldri, sem eru með þroskahömlun og klínískan geðrænan vanda. Skjólstæðingar teymisins hafa oft á tíðum aðrar taugaþroskaraskanir og/eða taugasjúkdóma s.s. flogaveiki.  Áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og vinnu þvert á stofnanir heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Teymið sinnir þjónustu á landsvísu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu.
 • Þátttaka í mismunagreiningu og meðferð taugaþroskaraskana, gerð meðferðaráætlana í samstarfi við aðra starfsmenn teymisins
 • Samskipti og samvinna við heilsugæslulækna og sérfræðilækna er lýtur að rannsóknum, greiningu og meðferð skjólstæðinga teymisins.
 • Eftirlit með árangri, aukaverkunum, milliverkunum lyfja og öðrum þáttum í meðferðar. 

Hæfnikröfur

 • Íslenskt lækningaleyfi
 • Íslenskt sérfræðileyfi í taugalækningum
 • Reynsla eða áhugi á að vinna með fólki með þroskahömlun.
 • Reynsla og góð færni í að vinna í þverfaglegu teymi
 • Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, fagmennska og jákvæðni
 • Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
 • Góð íslenskukunnátta og gott vald á rituðu íslensku máli
 • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari Lýsing

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.  Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdarstjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. HH áskilur sér rétt til þess að óska eftir sakavottorði.

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Tekið er mið af jafnréttis- og mannréttindastefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 30 - 50%
Umsóknarfrestur er til og með 30.10.2023

Nánari upplýsingar veitir

Bjargey Una Hinriksdóttir - bjargey.una.hinriksdottir@heilsugaeslan.is - 513-6750

Dagur Bjarnason - Dagur.Bjarnason@heilsugaeslan.is - 513-6750

HH Geðheilsuteymi HH Taugaþroskaraskanir
Þönglabakka 6
109 Reykjavík

Sækja um starf »