Félagsráðgjafi - Heilsugæslan Efra-Breiðholti

Laust er til umsóknar 80-100% tímabundið starf félagsráðgjafa til eins árs við Heilsugæsluna Efra Breiðholti. Um er að ræða tilraunaverkefni við þróun og uppbyggingu starfs félagsráðgjafa innan heilsugæslunnar. Æskilegt er viðkomandi geti hafið störf 15. janúar n.k. eða eftir samkomulagi.

Um ábyrgðarmikið og krefjandi starf er að ræða og spennandi vettvang fyrir félagsráðgjafa sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Félagsráðgjafi starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Stöðug þróunarvinna er í gangi með það að leiðarljósi að bæta þjónustu við skjólstæðinga heilsugæslunnar. Heilsugæslan Efra-Breiðholti hefur vissa sérstöðu vegna fjölda nýbúa sem þar eru skráðir og hárrar félagsþarfavísitölu sem er lýsandi fyrir félagslega þyngd upptökusvæðisins. 

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þátttaka í þróun og uppbyggingu félagsþjónustu í heilsugæslu
 • Teymisvinna með læknum, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og sálfræðingum
 • Einstaklingbundin viðtöl og ráðgjöf sem lítur að framfærsluúrræðum, félagslegum úrræðum og réttindamálum
 • Fjölskylduráðgjöf af ýmsum toga
 • Sértæk ráðgjöf vegna þroskavandamála og annarra atferlisvandamála
 • Samstarf við aðrar stofnanir og þjónustuveitendur s.s.heilbrigðisstofnanir, þjónustumiðstöðvar, starfsendurhæfingu, TR, SÍ o.fl.

 

Hæfnikröfur

 • Leyfi frá landlækni til að starfa sem félagsráðgjafi skilyrði
 • Viðtæk starfsreynsla og/eða reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
 • Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu félagsþjónustu í heilsugæslu
 • Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun í starfi
 • Reynsla og áhugi fyrir þverfaglegri teymisvinnu
 • Góð samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Góð íslenskukunnátta skilyrði
 • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari Lýsing

Stéttarfélag er Félagsráðgjafafélag Íslands. Umsóknum skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 19.12.2022

Nánari upplýsingar veitir

Nanna Sigríður Kristinsdóttir - nanna.kristinsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5300

HH Efra Breiðholti lækningar
Hraunbergi 6
111 Reykjavík

Sækja um starf »