Áhrif gosösku á heilsufar og viðbúnaður vegna öskufalls

Mynd af frétt Áhrif gosösku á heilsufar og viðbúnaður vegna öskufalls
22.05.2011

Um þessar mundir berst aska frá eldgosi í Grímsvötnum

Vindátt og aðrar aðstæður ráða því hvar askan fellur.

Kynnið ykkur þessa bæklingana: 

 • Hætta á heilsutjóni vegna gosösku: leiðbeiningar fyrir almenning  
 • Öskufall: leiðbeiningar um viðbúnað fyrir, eftir og meðan á öskufalli stendur  

Gosaska getur haft bráð áhrif á fólk en helstu einkenni eru frá:

Öndunarfærum:

 • Nefrennsli og erting í nefi
 • Særindi í hálsi og hósti
 • Fólk sem þjáist af hjarta- og lungnasjúkdómum getur fengið versnandi einkenni af undirliggjandi sjúkdómum sem vara í marga daga og lýsa sér í hósta, uppgangi og öndunarerfiðleikum

Augum:

 • Tilfinning um aðskotahlut
 • Augnsærindi, kláði, blóðhlaupin augu
 • Útferð og tárarennsli
 • Skrámur á sjónhimnu
 • Bráð augnbólga, ljósfælni
 • Gosaska er sértaklega varasöm ef augnlinsur eru notaðar

Húð:

 • Erting, sviði, roði og kláði í húð, einkum ef askan er súr.

Ráðleggingar til fólks á svæðum þar sem öskufalls gætir:

 • Nota öndunarfæragrímur utanhúss. Æskilegt að nota hlífðarföt.
 • Séu öndunarfæragrímur ekki tiltækar má nota vasaklút eða annan klæðnað sem heldur stærri ögnum frá.
 • Ráðlagt að nota hlífðargleraugu
 • Börn og fullorðnir með hjarta- og öndunarfærasjúkdóma skyldu halda sig innanhúss
 • Forðast að not augnlinsur