Lyfjaávísanir 2009

Mynd af frétt Lyfjaávísanir 2009
01.11.2010

Kostnaður vegna lyfjaávísana heilsugæslulækna stóð í stað árið 2009 þrátt fyrir verðhækkanir.

Nú birtast upplýsingar fyrir árið 2009 um lyfjaávísanir heilsugæslulækna sem starfa á þeim 15 heilsugæslustöðvum sem mynda Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Upplýsingarnar eru fengnar úr sjúkraskrárkerfinu Sögu þar sem lyfjaávísanirnar eru skráðar. Áður hafa verið birt gögn fyrir árin 2007 og 2008.

Tölur yfir verðmæti þeirra lyfja sem ávísað er, þ.e. hlutdeild Sjúkratrygginga ásamt hlutdeild sjúklinga, eru reiknaðar út frá smásöluverði lyfjanna eins og það er skráð í Sögukerfinu í desember á hverju ári. Þá er smásöluverð lausasölulyfja reiknað út frá heildsöluverði og áætlaðri álagningu. Að auki afgreiðir apótekið í ýmsum tilfellum ódýrara samheitalyf en það sem ávísað var og svo kemur það stundum fyrir að sjúklingur leysir ekki út lyf sem hefur verið ávísað. Engu að síður er þarna hægt að fá gagnlegt yfirlit yfir þau lyf sem heilsugæslulæknar ávísa, hvaða lyfjaflokkar vega þyngst með tilliti til verðs og skilgreindra dagskammta.

Athyglivert er að sjá þann árangur sem náðist á árinu 2009 en heildarkostnaðurinn reyndist þá vera rúmir 3,9 miljarðar króna samanborið við rúma 4 miljarða króna árið áður. Það verður að teljast nokkuð gott þegar verðlag allt hefur hækkað svo sem raun ber vitni.

Þar hafa læknar Heilsugæslunnar brugðist vel við þeim reglugerðarbreytingum sem höfðu það að markmiði að beina notkuninni yfir á ódýrari lyf með sambærilega verkun, þ.e. ekki líta einungis til samheitalyfja, heldur einnig til sambærilegra lyfja af sama flokki.  Vissulega geta sjúklingar áfram fengið þau lyf sem dýrari eru þurfi þeir á því að halda að mati læknis sem sendir þá umsókn til Sjúkratrygginga um greiðsluþátttöku vegna þeirra.

Breytingar hafa einnig orðið í öðrum lyfjaflokkum sem reglugerðarbreytingarnar taka ekki til, ýmist til hækkunar eða lækkunar, en heildarniðurstaðan sýnir verulegan árangur af þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til.