Áhrif gosösku á heilsufar og viðbúnaður vegna öskufalls

  Áhrif gosösku á heilsufar og viðbúnaður vegna öskufalls

  Mynd af frétt Áhrif gosösku á heilsufar og viðbúnaður vegna öskufalls
  16.04.2010

  Um þessar mundir berst mikil aska frá eldgosi í  Eyjafjallajökli.

  Fyrir liggur að gosaska frá eldgosinu hefur verið að taka breytingum vegna minna aðgengis vatns að hraunrennslinu. Það hefur dregið úr öskumyndun og minna verður vart mjög smárra agna í gjóskunni sem berst skemur en áður. Á móti kemur að efni í öskunni skolast síður burt þannig að flúormagn hefur aukist umtalsvert.

  Vindátt og aðrar aðstæður ráða því hvar askan fellur.
  Spá um öskufall er á vef Veðurstofu Íslands.

  Kynnið ykkur þessa bæklingana: 

  • Hætta á heilsutjóni vegna gosösku: leiðbeiningar fyrir almenning  
  • Öskufall: leiðbeiningar um viðbúnað fyrir, eftir og meðan á öskufalli stendur  

  Gosaska getur haft bráð áhrif á fólk en helstu einkenni eru frá:

  Öndunarfærum:

  • Nefrennsli og erting í nefi
  • Særindi í hálsi og hósti
  • Fólk sem þjáist af hjarta- og lungnasjúkdómum getur fengið versnandi einkenni af undirliggjandi sjúkdómum sem vara í marga daga. Þau lýsa sér í hósta, uppgangi og öndunarerfiðleikum.

  Augum:

  • Tilfinning um aðskotahlut
  • Augnsærindi, kláði, blóðhlaupin augu
  • Útferð og tárarennsli
  • Skrámur á sjónhimnu
  • Bráð augnbólga, ljósfælni
  • Gosaska er sértaklega varasöm ef augnlinsur eru notaðar

  Húð:

  • Erting, sviði, roði og kláði í húð, einkum ef askan er súr.

  Ráðleggingar til fólks á svæðum þar sem öskufalls gætir:

  • Nota öndunarfæragrímur utanhúss. Æskilegt að nota hlífðarföt.
  • Séu öndunarfæragrímur ekki tiltækar má nota vasaklút eða annan klæðnað sem heldur stærri ögnum frá.
  • Ráðlagt að nota hlífðargleraugu
  • Börn og fullorðnir með hjarta- og öndunarfærasjúkdóma skyldu halda sig innanhúss
  • Forðast að not augnlinsur

  Sóttvarnalæknir
  Landspítali
  Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra