Ljósmóðir Heilsugæslan Hamraborg

Ljósmóðir Heilsugæslan Hamraborg

Heilsugæslan Hamraborg auglýsir eftir ljósmóður til starfa. Um er að ræða 50- 90% tímabundið sumarstarf í júní og júlí. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.júní nk. eða eftir nánara samkomulagi. Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sálfræðingur, hreyfistjóri og ritarar. Heilsugæslunni er ætlað að veita íbúum almenna, samfellda og aðgengilega heilbrigðisþjónustu. Starfsemi heilsugæslunnar er í örri framþróun þar sem áhersla er lögð á náið samstarf fagstétta og teymisvinnu. Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felst aðallega í mæðravernd. Mæðravernd er í höndum ljósmæðra og heimilislækna á heilsugæslustöðvum og samráð er haft við fæðingarlækna ef þörf er á. Markmið með mæðravernd heilsugæslunnar er m.a. að stuðla að heilbrigði móður og barns, veita stuðning og ráðgjöf, greina áhættuþætti og veita fræðslu um meðgöngu og fæðingu.

Hæfnikröfur

- Íslenskt hjúkrunarleyfi skilyrði - Starfsleyfi sem ljósmóðir - Reynsla af vinnu á fæðingardeild og/eða meðgöngudeild kostur - Reynsla sem ljósmóðir á heilsugæslustöð kostur - Reynsla við að nota rafræna mæðraskrá - Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum - Sjálfstæði í starfi - Góð íslenskukunnátta skilyrði

Nánari Lýsing

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 50 - 90%
Umsóknarfrestur er til og með 16.04.2020

Nánari upplýsingar veitir

Huldís Mjöll Sveinsdóttir - huldis.mjoll.sveinsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5800

Kristján Oddsson - Kristjan.Oddsson@heilsugaeslan.is - 513-5800

HH Hamraborg hjúkrun
Hamraborg 8
200 Kópavogur

Sækja um starf »