Sálfræðingur Heilsugæslan Hvammi

Sálfræðingur Heilsugæslan Hvammi

Laust er til umsóknar 30% ótímabundið starf sálfræðings við sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna, 18 ára og eldri hjá Heilsugæslunni Hvammi. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1.september nk. eða samkvæmt nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Heilsugæslan Hvammi leggur áherslu á þverfaglega teymisvinnu. Góður starfsandi er á stöðinni, starfsaðstaða og starfsumhverfi eru til fyrirmyndar. Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Helstu verkefni og ábyrgð

- Sálfræðiþjónusta fyrir einstaklinga 18 ára og eldri - Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda, gagnreynd sálfræðimeðferð og ráðgjöf - Einstaklings- og hópmeðferð - Námskeiðahald, ráðgjöf og fræðsla - Handleiðsla og þjálfun nema í klínískri sálfræði - Þátttaka í þróun og uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu - Samstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir s.s. Landspítala og félagsþjónustu - Önnur tilfallandi verkefni eftir þörfum

Hæfnikröfur

- Leyfi frá landlækni til að starfa sem sálfræðingur er skilyrði - Reynsla af greiningu og meðferð fullorðinna með geðrænan vanda - Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum, s.s. hugrænni atferlismeðferð - Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu - Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun í starfi - Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu - Góð samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í samskiptum - Góð íslenskukunnátta skilyrði - Góð almenn tölvukunnátta

Nánari Lýsing

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um sálfræðimenntun og starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdarstjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 30%
Umsóknarfrestur er til og með 22.07.2019

Nánari upplýsingar veitir

Rut Gunnarsdóttir - rut.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5850

Agnes Sigríður Agnarsdóttir - agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000

HH Hvammi lækningar
Hagasmára 5
201 Kópavogur

Sækja um starf »