Sálfræðingur barna Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

Sálfræðingur barna Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

Laust er til umsóknar 100% ótímabundið starf sálfræðings fyrir börn við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. júní nk. eða samkvæmt nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Heilsugæslan Mosfellsumdæmi þjónar íbúum í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi og í Kjós. Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru framundan og stefnt er að því að flytja starfsemina í nýtt húsnæði árið 2020. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Helstu verkefni og ábyrgð

- Sálfræðiþjónusta fyrir börn og unglinga að 18 ára aldri - Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda, gagnreynd sálfræðimeðferð og ráðgjöf - Einstaklings- og hópmeðferð - Námskeiðahald, ráðgjöf og fræðsla - Handleiðsla og þjálfun nema í klínískri sálfræði - Þátttaka í þróun og uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu - Samstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir s.s. Landspítala og félagsþjónustu - Önnur tilfallandi verkefni eftir þörfum

Hæfnikröfur

- Leyfi frá landlækni til að starfa sem sálfræðingur er skilyrði - Reynsla af greiningu og meðferð barna og unglinga með geðrænan vanda - Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum, s.s. hugrænni atferlismeðferð - Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu - Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun í starfi - Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu - Góð samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í samskiptum - Góð íslenskukunnátta skilyrði - Góð almenn tölvukunnátta

Nánari Lýsing

Stéttarfélag er Sálfræðingafélag Íslands. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu, sem og afrit af prófskírteinum og leyfisbréfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslunnar við ráðningu í starfið. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 03.06.2019

Nánari upplýsingar veitir

Svanhildur Þengilsdóttir - svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5060

Agnes Sigríður Agnarsdóttir - agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000

HH Mosfellsumdæmi lækningar
Þverholti 2
270 Mosfellsbær

Sækja um starf »