Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti

Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti

Heilsugæslan Efstaleiti auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. Um 80-100% ótímabundið starf er að ræða og ráðið verður í starfið frá 20. ágúst 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Heilsugæslan Efstaleiti leggur áherslu á þverfaglega teymisvinnu. Góður starfsandi er á stöðinni og öflugt félagslíf, starfsaðstaða og starfsumhverfi eru til fyrirmyndar. Öflug kennsla heilbrigðisstétta fer fram á stöðinni í akademísku umhverfi þar sem starfsmenn taka þátt í rannsókna- og gæðastarfi. Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Má sem dæmi nefna sykursýkismóttöku, lífstílsmóttöku, fjölskylduteymi og heilsuvernd eldra fólks.

Helstu verkefni og ábyrgð

Megin starfssvið er skólaheilsugæsla, almenn móttaka á heilsugæslustöð og ungbarnavernd. Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu heilbrigðiseftirliti nemenda og fræðslu. Auk þess sinnir hann öðrum viðfangsefnum sem upp kunna að koma í samstarfi við annað starfsfólk skólans og foreldra eftir þörfum hverju sinni. Ung og smábarnavernd eflir heilsu, vellíðan og þroska ungra barna með reglulegum heilsufarsskoðunum ásamt stuðningi og heilbrigðisfræðslu til fjölskyldna þeirra. Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá símaráðgjöf til bráðaþjónustu. Hjúkrunarmóttakan sinnir fólki á öllum aldri og skiptist í opna móttöku, bókaða móttöku og símaráðgjöf. Í opinni móttöku er tekið á móti bráðaerindum, í bókaðri móttöku er tekið á móti erindum sem eru ekki bráð s.s. ferðamannaheilsuvernd og sárameðferð. Einnig er boðið upp á lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf.

Hæfnikröfur

- Íslenskt hjúkrunarleyfi - Faglegur metnaður og áhugi á að vinna með börnum skilyrði - Reynsla af skóla- og/eða heilsugæsluhjúkrun æskileg - Sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð - Framúrskarandi samskiptahæfni, áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki - Reynsla af og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu - Íslenskukunnátta er nauðsynleg og góð almenn tölvukunnátta

Nánari Lýsing

Stéttarfélag er Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdarstjóra mannauðs- og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 18.06.2019

Nánari upplýsingar veitir

Áslaug Birna Ólafsdóttir - aslaug.b.olafsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5350

HH Efstaleiti hjúkrun
Efstaleiti 3
103 Reykjavík

Sækja um starf »