Aukin geðheilsuþjónusta á höfuðborgarsvæðinu

Mynd af frétt Aukin geðheilsuþjónusta á höfuðborgarsvæðinu
10.04.2018

Undirbúningur að því að efla geðheilsuþjónustu á höfuðborgarsvæðinu er nú í fullum gangi.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins mun á næstu tveimur árum hefja starfrækslu tveggja þverfaglegra geðheilsuteyma á höfuðborgarsvæðinu til viðbótar því teymi sem starfað hefur í 14 ár með góðum árangri, með áherslu á Breiðholt síðastliðin 5 ár.

Nýtt geðheilsuteymi 2018 og annað 2019

Stefnt er að því að um mitt ár 2018 taki til starfa nýtt geðheilsuteymi fyrir íbúa á mið og  vestursvæði Reykjavíkur og fyrir íbúa Seltjarnarness. Ráðgert er að þetta teymi taki yfir starfsemi Geðheilsu - eftirfylgdar sem hefur verið starfrækt um árabil af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þann 1.mars var teymisstjóri geðheilsuteymis mið- og vestursvæðis ráðinn og verið er að ganga frá samningi um hentugt húsnæði fyrir starfsemina.

Miðað er við að í nýju geðheilsuteymi á mið- og vestursvæði verði um 10 stöður, en auk teymisstjóra munu starfa þar minnst þrír geðhjúkrunarfræðingar, sálfræðingur, geðlæknir, sjúkraliði, félagsráðgjafi, notandi þjónustu og ritari, auk iðjuþjálfa, fjölskyldumeðferðarfræðings og heilsuráðgjafa sem munu vinna þvert á teymin þrjú þegar þau verða öll tekin til starfa.

Stofnun teymanna er í samræmi við stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum sem samþykkt var á Alþingi 2016 og er gert ráð fyrir fjárveitingu til þessa verkefnis í fjárlagafrumvarpi.  Markmiðið er að fólk sem glímir við geðraskanir fái samþætta og samfellda þjónustu og hafi aðgang að þverfaglegu teymi heilbrigðis- og félagsþjónustu í nærumhverfi sem komi að greiningu og meðferð.
Árið 2019 er svo miðað við að þriðja geðheilsuteymið taki til starfa fyrir Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð.

Þarfir notenda í fyrirrúmi

Samráðshópur um samstarf Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar skilaði skýrslu sinni í september 2017. Samráðshópurinn skilgreindi hvernig geðheilsuteymin skuli starfa og hvaða þjónustu þau eigi að veita. Drög að verklagi geðheilsuteymanna liggur nú fyrir þar sem hlutverk þeirra eru skilgreind, hverjum þau þjóna og hvernig. Lögð er áhersla á þverfaglega vinnu sem byggir á batahugmyndafræði þar sem þarfir notenda eru í fyrirrúmi. Stuðst verður við gagnreyndar meðferðir, viðurkenndar og klínískar leiðbeiningar. Áhersla verður lögð á að finna heppilega leið með fulltrúum notenda þjónustunnar til að koma að ábendingum og athugasemdum um þjónustuna.   

Í samráðshópnum áttu sæti fulltrúar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar auk fulltrúa landlæknis, geðsviðs Landspítala og Geðheilsustöðvar Breiðholts.

Einnig bendum við á frétt á vef Stjórnarráðsins: