C01 Hjartasjúkdómalyf

C02 Blóðþrýstingslækkandi lyf

721.557 kr.

C03 Þvagræsilyf

21.044.916 kr.

C04 Æðavíkkandi lyf

5.016 kr.

C05 Æðaverndandi lyf

5.039.986 kr.

C07 Betablokkar

39.009.602 kr.

C08 Kaslíumgangalokar

70.561.603 kr.

C09 Lyf með verkun á renín-angíotensín-kerfið

181.308.516 kr.

C10 Lyf til temprunar á blóðfitu

179.774.829 kr.

 

 

C01 HJARTASJÚKDÓMALYF

 

 

Verðmæti

DDD

C01AA Digitalisglýkosíðar

693.748 kr.

59.975

 

Verðmæti

DDD

C01BA Lyf við hjartsláttartruflunum, flokkur IA

1.870.803 kr.

18.563

C01BC Lyf við hjartsláttartruflunum, flokkur IC

18.563 kr.

11.600

C01BD Lyf við hjartsláttartruflunum, flokkur III

2.235.313 kr.

33.375

 

Verðmæti

DDD

C01CA Adrenvirk lyf og dópamínvirk lyf

2.627.720 kr.

246

 

Verðmæti

DDD

C01DA Lífræn nítröt

10.786.377 kr.

315.347

Heildarv C01                    19.618.741 kr.

 

C02 BLÓÐÞRÝSTINGSLÆKKANDI LYF

 

 

Verðmæti

DDD

C02CA Alfa-blokkar

721.557 kr.

8.190

 Heildarv C02                    721.557 kr.

 

C03 ÞVAGRÆSILYF

 

 

Verðmæti

DDD

C03AA Tíazíð óblönduð

4.860.396 kr.

280.450

C03AB Blöndur tíazíða og kalíums

1.561.891 kr.

74.975

 

Verðmæti

DDD

C03BA Súlfonamíð óblönduð

386.294 kr.

4.466

 

Verðmæti

DDD

C03CA Súlfonamíð óblönduð

5.164.171 kr.

505.863

 

Verðmæti

DDD

C03DA Aldósterónblokkar

1.806.964 kr.

76.342

 

Verðmæti

DDD

C03EA Væg þvagræsilyf og kalíumsparandi lyf

7.265.200 kr.

1.357.510

Heildarv C03                    21.044.916 kr.

 

C04 ÆÐAVÍKKANDI LYF

 

 

Verðmæti

DDD

C04AD Púrínafleiður

5.016 kr.

40

Heildarv C04                    5.016 kr.

 

C05 ÆÐAVERNDANDI LYF

 

 

Verðmæti

 

C05AA Lyf sem innihalda barkstera

4.132.940 kr.

 

C05AD Lyf sem innihalda staðdeyfilyf

44.942 kr.

 

 

 

 

Verðmæti

 

C05BA Heparín eða heparínafleiður til útvortis notkunar

862.104 kr.

 

 

Heildarv C05                    5.039.986 kr.

 

C07 BETABLOKKAR

 

 

Verðmæti

DDD

C07AA Betablokkar óblandaðir og ósérhæfðir

3.092.679 kr.

92.250

C07AB Betablokkar óblandaðir, sérhæfðir

30.163.432 kr.

697.315

C07AG Blóðþrýstingslækkandi lyf með
alfa- og beta-blokkandi verkun

1.696.996 kr.

11.275

 

 

 

Verðmæti

 

C07FB Blöndur sérhæfðra betablokka og
annarra blóðþrýstingslækkandi lyfja

4.056.495 kr.

 

 

Heildarv C07                    39.009.602 kr.

 

C08 KALSÍUMGANGALOKAR

 

Verðmæti

DDD

C08CA Díhýdropýridínafleiður

50.450.963 kr.

1.051.034

 

Verðmæti

DDD

C08DA Fenýlalkýlamínafleiður

5.972.932 kr.

107.947

C08DB Bensotíazepínafleiður

14.137.708 kr.

95.695

Heildarv C08                    70.561.603 kr.

 

C09 LYF SEM VERKA Á RENÍN-ANGÍOTENSÍN-KERFIÐ

 

 

Verðmæti

DDD

C09AA ACE-hemlar, óblandaðir

38.434.519 kr.

1.141.852

 

 

 

Verðmæti

 

C09BA ACE-hemlar í blöndu með þvagræsilyfjum

19.696.028 kr.

 

 

 

 

Verðmæti

DDD

C09CA Angíotensín-II-blokkar, óblandaðir

90.119.158 kr.

1.040.501

 

 

 

Verðmæti

 

C09DA Angíotensín-II-blokkar í blöndu með þvagræsilyfjum

32.460.911 kr.

 

C09DB Angíotensín-II-blokkar í blöndu með kalsíumgangalokum

597.900 kr.

 

 

Heildarv C09                    181.308.516 kr.

 

C10 LYF TIL TEMPRUNAR Á BLÓÐFITU

 

Verðmæti

DDD

C10AA HMG-CoA-redúktasa-hemlar

168.535.477 kr.

3.058.930

C10AB Fíbröt

697.430 kr.

3.583

C10AC Gallsýrubindandi lyf

1.156.897 kr.

5.857

C10AX Önnur lyf til temprunar á blóðfitu

2.245.246 kr.

12.418

 

Verðmæti

DDD

C10BA HMG-CoA-redúktasa-hemlar í blöndu

með öðrum blóðfitutemprandi lyfjum

7.139.779 kr.

1.040.501

Heildarv C10                    179.774.829 kr.