Læknar sem útskrifast úr háskólum fá að jafnaði ekki lækningaleyfi fyrr en að lokinni starfsþjálfun, sem í daglegu tali er nefnd kandídatsár. Samkvæmt núverandi reglugerð er kandídatsár 12 mánuðir, þar af minnst 4 mánuðir í heilsugæslu.

Kennslustjórar sjá um skipulag og fylgja eftir gæðastöðlum sem settir eru þar sem kennslan fer fram. Skipulag starfsþjálfunar getur verið mismunandi eftir stöðvum. 

Almennt

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) hefur á sínum snærum 15 heilsugæslustöðvar sem sinna almennri læknis- og hjúkrunarþjónustu, slysa- og bráðaþjónustu, dag- og síðdegisvakt, ungbarna- og mæðravernd, bólusetningum, skólaheilsugæslu, sálfræðiþjónustu fjölskyldna, barna og ungmenna og kennslu heilbrigðisstétta.

Aðlögun og vinnuskipulag:

Kandidat fundar með fagstjóra lækninga í byrjun þar sem farið er yfir praktisk mál varðandi vinnutíma, viðveruskráningu, laun og fleira. Nauðsynlegt er að kandidat hafi samband a.m.k. tveimur vikum fyrir komu til að hægt sé að undirbúa komuna m.a. vegna launa og tölvuaðgangs

Þegar kandidat mætir í heilsugæsluna fer fram kynning á starfsvettvangi, heilsugæslustöðinni, og farið yfir aðstöðu, verkferla og til hvers er ætlast og hver markmið eru með dvöl í heilsugæslunni. Lögð er áhersla á að byrja rólega með færri sjúklinga  til að kandidat aðlagðist vinnuskipulagi og tímakröfum.  Reynt er að haga aðlögun í samræmi við fyrri reynslu og þekkingu kandidats

Þegar  að aðlögun líkur tekur kandidat venjulega fulla móttöku auk dagvakta/húsvakta og síðdegisvakta. Kandidat sinnir móttöku ,símatímum og dagvöktum/húsvöktum í heilsugæslunni á venjulegum vinnutíma sem er frá 8-16. Hvert viðtal í móttöku er 20 mínútur. Að lokinni aðlögun sinnir kandidat einnig síðdegisvakt frá 16-18.  Að jafnaði er gert ráð fyrir hálfum degi í viku til að sinna pappírsvinnu eða lestri. 

Kandidat er leyfilegt að bóka tvöfalda tíma fyrir t.d. geðviðtöl en einnig að bóka flókin tilfelli og verk í samráði og með heimilislækni viðkomandi sjúklings. Einnig er kandidat hvattur til að veita góða eftirfylgd m.a. með símtölum eða nýrri komu. Kandidat  nýtur alltaf stuðnings heimilislækna stöðvarinnar, í móttöku og á dagvakt og síðdegisvakt. Lögð er áhersla á stundvísi og að klára vinnulista tímalega

 Kennsla og handleiðsla: 

Kandidat hefur gott aðgengi að heimilislæknum stöðvarinnar og er hvattur til að leita óspart til þeirra til að ræða tilfelli og þá sérstaklega í byrjun tímabilsins. Að jafnaði er gert ráð fyrir að kandidat  leiti til þess heimilislæknis sem sjúklingur sem um er rætt er skráður hjá  Kandidat á að kynnast ungbarna- og mæðravernd og starfar með hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum

Fræðslufundir eru að jafnaði einu sinni í viku og ætlast er til að kandidat sjái um  a.m.k. einn fræðslufund á meðan á tíma í heilsugæslu stendur. Kandidat fær úthlutað að jafnaði einni klst á viku í s.k. nótna- eða tilfellafundi með heimilislækni/handleiðara þar sem á skipulagðann hátt er farið yfir nótur úr sjúkraskrá eða rædd tilfelli eða sérstök vandamál sem kandidat hefur rekist á í starfi sínu. Mögulegt er að fá myndbandsgátun úr sjúklingamóttöku eða SMS (setið með sérfræðingi) sem getur verið afar gagnlegt fyrir kandidat

Kennslustjóri og námsmat:

Kennslustjóri kandidata er skilgreindur á hverri heilsugæslustöð og hittir kandidat í upphafi námsdvalar og á miðju tímabils og er til stuðnings og ráðgjafar. Kandidat er sjálfur ábyrgur fyrir því að koma matsblöðum til kennslustjóra og inní rafræna skráningu. Í lok námstíma safnar kennslustjóri saman matsblöðum og gerir heildstætt námsmat og ræðir á fundi með kandidat í lok tíma í heilsugæslu.