Smellið á flipana hér fyrir neðan til að fá nánari upplýsingar um þær bólusetningar sem framkvæmdar eru á stöðinni.

Í öruggu vefgáttinni Heilsuvera.is getur þú fengið upplýsingar um þær bólusetningar sem þú og þín börn hafa fengið.

Inflúensubólusetningar

Á haustin er boðið upp á inflúensubólusetngar á stöðinni.

Hverjum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig?

Þeir sem eru 60 ára og eldri fá bóluefnið sér að kostnaðarlausu en borga komugjald. Sama gildir um þá sem tilheyra skilgreindum áhættuhópum. Þar er bæði um að ræða börn og fullorðna sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum. Læknar meta hverjir falla undir þessa skilgreiningu. Þungaðar konur fá einnig bóluefnið frítt.
 

Mikilvægt er fyrir alla að hafa örugga grunnbólusetningu gegn mænusótt, stífkrampa og barnaveiki.

Endurtaka þarf þessar bólusetningar á 10 ára fresti ef hætta er á smiti.

Ónæmisaðgerðir vegna ferðalaga til útlanda eru framkvæmdar af hjúkrunarfræðingum og læknum stöðvarinnar.

Best er að bóka a.m.k. mánuði fyrir brottför. Hafið með handbær skírteini um fyrri bólusetningar vegna ferðalaga.

Ferðamannaheilsuvernd er flókin og síbreytileg. Ráðgjöfin byggist sumpart á ferðinni, sem fara á (hvert farið er, hvert ástandið er þar, hve lengi dvalið, hvers konar ferð) og sumpart á ferðamanninum sjálfum (t.d. fyrri bólusetningar, sjúkdómar, ofnæmi).

Tenglar:

www.who.int/ith/en/
www.cdc.gov/travel/index.htm
www.smittskyddsinstitutet.se/hem/mest-efterfragat/resevaccinationer/

Bólusetningar gegn pneumókokkum

Pneumókokkar, Streptococcus pneumoniae, eru bakteríur sem geta valdið alvarlegum og lífshættulegum sjúkdómum einkum hjá ungum börnum og fullorðnum einstaklingum. 

Lungnabólga er algengasti sjúkdómurinn sem pneumókokkar valda hjá fullorðnum einstaklingum. 

Bólusetningar fullorðinna

Mælt er með að allir einstaklingar 60 ára og eldri fái eina bólusetningu með fjölsykrubóluefni (Pneumovax®). 

Að öllu jöfnu er ekki mælt með fleiri bólusetningum hjá einstaklingum 60 ára og eldri.

Mælt er með að einstaklingar 19 ára og eldri, sem eru með aukna áhættu á alvarlegum pneumókokkasýkingum og sem ekki hafa fengið neina bólusetningu gegn pneumókokkum fái eina bólusetningu með próteintengdu bóluefni (Prevenar13®) og að auki bólusetningu með fjölsykrubóluefni (Pneumovax®) a.m.k. 8 vikum síðar. Sjá nánari upplýsingar á vef Embættis landlæknis

Ekki er mælt með frekari bólusetningu fyrr en við 60 ára aldur (fjölsykrubóluefni).

AldurVið hverju er bólusett
3 mán.  kíghósta, barnaveiki, stífkrampa, Haemofilus influenzae sjúkdómi gerð b (Hib) og mænusótt í einni sprautu, pneumókokkum í annarri sprautu. 
5 mán.  kíghósta, barnaveiki, stífkrampa, Haemofilus influenzae sjúkdómi gerð b (Hib) og mænusótt í einni sprautu, pneumókokkum í annarri sprautu. 
6 mán  Meningókokkum C 
8 mán.  Meningókokkum C 
12 mán.  kíghósta, barnaveiki, stífkrampa, Haemofilus influenzae sjúkdómi gerð b (Hib) og mænusótt í einni sprautu, pneumókokkum í annarri sprautu. 
18 mán.  mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu 
4 ára  kíghósta, barnaveiki og stífkrampa í einni sprautu