Verkefnastjóri sálfræðiþjónustu barna og unglinga HH

Verkefnastjóri sálfræðiþjónustu barna og unglinga HH

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra sálfræðiþjónustu barna hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH). Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulagshæfileika og samskiptahæfni. Ráðið verður í starfið sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 50%. Heilsugæslan er fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna. Allar heilsugæslustöðvar innan Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins sinna nú sálfræðiþjónustu barna í samvinnu við fjölmarga aðra. Sálfræðiþjónusta barna er mikilvægur og hratt vaxandi þáttur í þjónustu heilsugæslustöðva, því er nú auglýst eftir verkefnastjóra sálfræðiþjónustu barna

Helstu verkefni og ábyrgð

Annast skipulag, samhæfingu og verkstjórn á fagsviði í samráði við fagstjóra sálfræðiþjónustu og framkvæmdastjóra lækninga með stefnu og markmið HH að leiðarljósi. Viðkomandi tekur þátt í að stuðla að góðri vinnustaðamenningu, jákvæðum starfsanda og vellíðan starfsmanna. Einnig sinnir viðkomandi klínísku starfi.

Hæfnikröfur

- Starfsréttindi frá landlækni til að starfa sem sálfræðingur - Sérfræðiviðurkenning æskileg - Reynsla af greiningu og meðferð barna og unglinga með geðrænan vanda - Framhaldsmenntun æskileg - Reynsla og þekking á hugrænni atferlismeðferð og annarri gagnreyndri meðferðarvinnu - Nám og/eða reynsla á sviði stjórnunar æskileg - Reynsla og áhugi á teymisvinnu - Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum - Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi - Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt - Góð almenn tölvukunnátta - Góð íslenskukunnátta

Nánari Lýsing

Stéttarfélag er Sálfræðingafélag Íslands. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 50%
Umsóknarfrestur er til og með 25.11.2019

Nánari upplýsingar veitir

Agnes Sigríður Agnarsdóttir - agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000

Sigríður Dóra Magnúsdóttir - sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000

HH Stjórnsýsla
Álfabakki 16
109 Reykjavík

Sækja um starf »