Sérfræðingur í geðhjúkrun - Geðheilsuteymi HH suður

Sérfræðingur í geðhjúkrun - Geðheilsuteymi HH suður

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir sérfræðingi í geðhjúkrun við Geðheilsuteymi HH suður sem er nýtt þverfaglegt teymi ætlað íbúum í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði. Um er að ræða 80-100% ótímabundið starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi. Við Geðheilsuteymið starfa hjúkrunarfræðingar, geðlæknir, sálfræðingur, fjölskyldufræðingur, félagsráðgjafi, iðjuþjálfi, íþróttafræðingur, þjónustufulltrúi og notendafulltrúar. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að byggja um nýtt teymi sem sinnir samfélagsgeðþjónustu, þá er þetta spennandi tækifæri. Unnið er eftir batahugmyndafræði þar sem einstaklingsmiðuð þjónusta ýtir undir styrkleika og bjargráð notanda.

Helstu verkefni og ábyrgð

- Efla fagmennsku og þróun í geðhjúkrun innan HH - Þróa og veita meðferð byggða á gagnreyndri þekkingu og meta árangur - Fylgjast með nýjungum í geðheilbrigðisþjónustu og taka þátt í þróun þjónustu með skilvirkni, gæði og árangur að leiðarljósi - Starfa í þverfaglegu teymi og stuðla að árangursríku teymisstarfi - Meta fræðsluþarfir skjólstæðinga og aðstandenda, þróa fræðsluefni og veita ráðgjöf og/eða fræðslu - Vera leiðandi í samþættingu á þjónustu fyrir skjólstæðinga og aðstandendur - Vera málsvari skjólstæðinga og aðstandenda innan sem utan stofnunar - Vera fulltrúi stofnunar og leiðtogi í geðhjúkrun - Meta fræðsluþarfir samstarfsfólks og hafa frumkvæði að fræðslu, ráðgjöf og handleiðslu - Stunda rannsóknir og kennslu í samráði við teymisstjóra - Sinna öðrum verkefnum sem honum eru falin af teymisstjóra

Hæfnikröfur

- Íslenskt hjúkrunarleyfi - Meistaragráða í hjúkrun - Sérfræðileyfi í geðhjúkrun frá Embætti landlæknis - A.m.k., 5 ára reynsla af geðhjúkrun - Reynsla af meðferðarvinnu í geðheilbrigðisþjónustu - Reynsla af handleiðslu í geðheilbrigðisþjónustu - Reynsla af rannsóknar og þróunarvinnu - Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun - Hæfni og áhugi á teymis- og verkefnavinnu - Góð hæfni að tjá sig í ræðu og riti - Góð samskiptahæfni og jákvætt viðhorf - Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi - Góð almenn tölvukunnátta - Góð íslenskukunnátta

Nánari Lýsing

Stéttarfélag er Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 23.09.2019

Nánari upplýsingar veitir

Íris Dögg Harðardóttir - iris.dogg.hardardottir@heilsugaeslan.is - 821-2161

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir - ragnheidur.osk.erlendsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5044

HH Geðheilsuteymi suður
Álfabakki 16
109 Reykjavík

Sækja um starf »