Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ

Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ

Heilsugæslan Miðbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa í ótímabundið 80 - 100 % starf við heilsugæsluhjúkrun. Æskilegt er að viðkomandi hefi störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Heilsugæslan Miðbæ sinnir fyrst og fremst íbúum í 101 Reykjavík en á stöðina leita einnig fjölmargir með tímabundna búsetu í hverfinu og nokkur fjölda ferðamanna. Skráðir skjólstæðingar stöðvarinnar eru um 12.000. Góður starfsandi er á stöðinni og lögð er áhersla á góða samvinnu allra starfsstétta. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Helstu verkefni og ábyrgð

Megin starfssvið er skólaheilsugæsla ásamt almennri móttöku á heilsugæslustöð Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu heilbrigðiseftirliti nemenda og fræðslu. Auk þess sinnir hann öðrum viðfangsefnum sem upp kunna að koma í samstarfi við annað starfsfólk skólans og foreldra eftir þörfum hverju sinni. Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá símaráðgjöf til bráðaþjónustu. Hjúkrunarmóttakan sinnir fólki á öllum aldri og skiptist í opna móttöku, bókaða móttöku og símaráðgjöf. Í opinni móttöku er tekið á móti bráðaerindum, í bókaðri móttöku er tekið á móti erindum sem eru ekki bráð s.s. ferðamannaheilsuvernd og sárameðferð. Einnig er boðið upp á lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf.

Hæfnikröfur

- Íslenskt hjúkrunarleyfi - Reynsla af skóla- og/eða heilsugæsluhjúkrun æskileg - Reynsla af fjölskylduhjúkrun æskileg - Áhugi og vilji til að vinna með börnum og fjölskyldum - Þekking á forvarnar- og heilsueflingarstarfi - Færni í fyrirlestrahaldi - Þekking á réttindum barna - Sjálfstæði í starfi, skiplagningarhæfni og öguð vinnubrögð - Reynsla og áhugi á teymisvinnu - Reynsla af bráða- og slysamóttöku er kostur - Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki - íslenskukunnátta og góð almenn tölvukunnátta

Nánari Lýsing

Stéttarfélag er Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 23.09.2019

Nánari upplýsingar veitir

Hafdís Ólafsdóttir - hafdis.olafsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5950

Hörður Björnsson - hordur.bjornsson@heilsugaeslan.is - 513-5950

HH Miðbæ hjúkrun
Vesturgötu 7
107 Reykjavík

Sækja um starf »