Breyttir tímar í heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu

Mynd af frétt Breyttir tímar í heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu
19.05.2015

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins blæs til sóknar

Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru í undirbúningi breytingar á rekstri heilsugæslustöðvanna sem miða að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna. 

Áætlað er að það muni taka tvö ár að hrinda þessum breytingum í framkvæmd á þeim fimmtán heilsugæslustöðvum sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins rekur í dag í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og í Hafnarfirði. 

Byrjað verður á breytingunum næsta haust og á þeim að vera lokið haustið 2017. Stjórnun og skipulagi stöðvanna verður breytt í áföngum á þremur stöðvum í einu og verða fyrstu stöðvarnar Heilsugæslan Grafarvogi, Heilsugæslan Glæsibæ og Heilsugæslan Mjódd.

Aukið og bætt aðgengi

Svanhvít Jakobsdóttir forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að með þessum breytingum sé stefnt að því að auka og bæta aðgengi notenda að daglegri þjónustu heilsugæslunnar. „Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notendanna er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á,“ segir Svanhvít. 

Á undanförnum árum hafa viðfangsefni heilsugæslunnar verið að breytast með vaxandi tíðni lífsstílssjúkdóma, geðrænna vandamála og auknum fjölda sjúklinga sem þurfa mikinn og alhliða stuðning. Um leið hefur verið skortur á sérhæfðu starfsfólki sem kallar á nýja nálgun.  Stjórn heilsugæslunnar hefur ákveðið að bregðast við með því að taka frumkvæði og nýta möguleika sem felast í nýju umhverfi til að efla starfsemina. Megináherslur breytinganna eru skilvirkari stjórn, samhæfð þjónusta og sjálfstæðari rekstur stöðvanna.

Styttri boðleiðir - skilvirkari rekstur

Ætlunin er að lágmarka miðstýringu, skýra ábyrgð stöðva og stytta boðleiðir. Til að gera stjórnun þeirra skilvirkari verður einn rekstrarlega ábyrgur stjórnandi á hverri heilsugæslustöð í stað tveggja nú. Þeir sem ekki verða yfirmenn áfram munu eiga kost á tilfærslu í starfi eða nýjum verkefnum.  Enginn missir vinnu vegna þessara breytinga. 

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna grunnstef í starfsemi stöðvanna. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvunum að taka á flóknum vandamálum með fjölbreyttum úrræðum.  Virkari notkun gæðastaðla og viðmiða mun einnig stuðla að auknum gæðum þjónustunnar. Fjárhagsrammi stöðvanna mun ráðast af greiðslulíkani sem byggir á fjölda, aldri og heilsufari skjólstæðinga, ásamt árangurs- og gæðaþáttum. 

Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúanna og uppfyllir um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati. Starfsfólkið mun fá tækifæri til móta störf sín og starfsumhverfi og lögð verður áhersla á samstarf við menntastofnanir og aukinn stuðning við  heilbrigðisstarfsfólk í sérnámi. Stjórnendur Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vænta þess að þannig verði heilsugæslan spennandi vettvangur og samkeppnishæfur valkostur fyrir nýjar kynslóðir heilbrigðisstarfsfólks.