Greiðslur fyrir þjónustu heilsugæslunnar eru ákveðnar af Velferðarráðuneytinu í reglugerðum.

Gjaldskrá er mismunandi eftir því hvort um sjúkratryggða eða ósjúkratryggða er að ræða.

Í flipunum hér fyrir neðan, er almenn gjaldskrá þjónustu, verð vottorða, gjaldskrá bóluefna sem er uppfærð mánaðarlega og gjaldskrá fyrir ósjúkratyggða. 

Velferðarráðuneytið hefur með "Reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu", sem gekk í gildi 1. maí  2017 ákveðið eftirfarandi greiðslur sjúkratryggðra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Sjúkratryggðir kunna að þurfa að greiða önnur gjöld fyrir heilbrigðisþjónustu, t.d. þegar heilsugæslulæknar vísa þeim til sérfræðinga eða í sérstakar læknisfræðilegar rannsóknir. Þau gjöld koma fram í reglugerðinni

Komur og vitjanir

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 1.200 kr.
 • aldraðir og öryrkjar  600 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,

 • almennt gjald 3.100 kr.
 • aldraðir og öryrkjar  1.500 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 3.400 kr.
 • aldraðir og öryrkjar 1.700 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma, 

 • almennt gjald 4.500 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 2.200 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

 • almennt gjald 2.500 kr.  
 • aldraðir og öryrkjar 1.650 kr. 

Krabbameinsleit,

 • almennt gjald 4.400 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 2.200 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða sjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega, sjá gjaldskrá í öðrum flipa,Greiðslur fyrir bóluefni fara ekki inn í afsláttarstofn

Bóluefni við árstíðabundinni inflúensu er að kostnaðarlausu þeim sem eru í tilgreindum áhættuhópum. Skjólstæðingar heimahjúkrunar greiða fyrir inflúensubóluefni.

Ekki er greitt fyrir reglubundnar bólusetningar í heilsuvernd barna.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, 10.200 kr,  fyrir báða foreldra/par
 • Námskeið fyrir verðandi tvíburaforeldra, 10.200 kr. fyrir báða foreldra/par
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 5.600 kr. fyrir par, 2.800 kr. fyrir einstakling
 • Heilsan mín – meðgangan: heilsunámskeið fyrir barnshafandi konur í yfirvigt. 0 kr.

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 9.900 kr. fyrir eitt foreldri og 12.300 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 11.100 kr. fyrir eitt foreldri og 14.900 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 8.500 kr.
 • Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 14.900 kr. fyrir barn og foreldri
 • Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 8.500 kr.

Læknisvottorð

Sjá gjaldskrá vottorða í öðrum flipa.
 

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir heilbrigðisþjónustu og afsláttarstofn

Ef heildarkostnaður vegna heilbrigðisþjónustu í almanaksmánuði fer yfir ákveðna  fjár­hæð greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) eða viðkomandi heilbrigðisstofnun, það sem umfram er.

 • Hámarksgreiðsla sjúkratryggðs almennt er 24.600 kr.
 • Hámarksgreiðsla aldraðra, öryrkja, barna og barna með umönnunarmat  er 16.400 kr.
 • Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu (með sama fjölskyldunúmer) er 16.400 kr.

Greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu mynda afsláttarstofn. Afsláttarstofn verður aldrei hærri en hámarksgreiðsla í almanaksmánuði.  Afsláttarstofn flyst á milli mánaða að frádregnum 1/6 hluta af hámarksgreiðslu um hver mán­aða­mót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Við ákvörðun greiðsluþátttöku skal leggja saman afsláttarstofn og greiðslur. Séu samanlagðar greiðslur lægri en hámarksgreiðsla greiðir sjúkratryggður kostnaðinn allt að hámarksgreiðslu.

Veitendur heilbrigðisþjónustu skila upplýsingum um staðgreidd þjónustugjöld til SÍ jafnóðum. Ef þjónustugjöld eru ekki staðgreidd teljast þau ekki með í afsláttarstofni fyrr en kvittun hefur borist SÍ.

Orðskýringar

 

Greiðslur vegna vottorða fara ekki  í afsláttarstofn.

Læknisvottorð

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr. 
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr. 
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr. 
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 570 kr.  
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 600 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.250 kr. 
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.250 kr. 
 • Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.250 kr. 
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.280 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 1.880 kr. 
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 1.880 kr. 
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 1.880 kr. 
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 1.880 kr. 
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 1.880 kr. 
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 1.880 kr.  
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 1.880 kr. 
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 5.230 kr.  
 • Vottorð vegna skóla erlendis, 5.230 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, 5.230 kr.  

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.390 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, 
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða
 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna 
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis 
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð)

Þessi hluti gjaldskrárinnar er uppfærður mánaðarlega, innan þriggja virkra daga frá mánaðamótum.

Bólusetningar  -  desember 2017

 • Blóðmauraheilabólga
  • Fyrir börn, 3.600 kr. (FSME-Immun Junior)
  • Fyrir fullorðna, 3.800 kr. (FSME-Immun Vuxen)
 • Heilahimnubólga (meningókokkar) 
  • Fjölvirkt fjölsykrubóluefni samtengt, 6.700 kr. (Nimenrix) 
  • Próteintengt fjölsykrubóluefni gegn stofni C (18 ára og eldri), 4.500 kr. (MCC)
 • Haemophilus influenzae B, 3.500 kr.
 • Hlaupabóla, 4.900 kr.    
 • Hundaæði, 11.500 kr.   
 • Inflúensa, 900 kr.     
 • Japönsk heilabólga (JEV), 17.700 kr.   
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (18 ára og eldri, Boostrix), 1.700  kr.
 • Kólera (bóluefni til inntöku, 2 x 1 skmt.), 10.700 kr. (1 skmt. 5.350 kr.)   
 • Lifrarbólga A (Havrix)
  • Fyrir börn (720 ein. - 0,5 ml), 2.900 kr.   
  • Fyrir fullorðna (1440 ein. - 1 ml), 4.100 kr.
 • Lifrarbólga A (Vaqta)
  • Fyrir börn (25 ein. - 0,5 ml), 3.900 kr.
  • Fyrir fullorðna (50 ein. - 1 ml), 4.600 kr.
 • Lifrarbólga B (Engerix-B)
  • Fyrir börn (0,5 ml), 2.000 kr.
  • Fyrir fullorðna (1 ml), 3.000 kr.
 • Lifrarbólga A og B
  • Fyrir börn (Twinrix Paediatric),  3.500 kr.
  • Fyrir fullorðna (Twinrix Adult), 5.100 kr.
 • Lungnabólga – fjölsykrubóluefni (Pneumovax), 4.100 kr.
 • Lungnabólga – próteintengt bóluefni (Prevenar 13), 8.000 kr. 
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum, 2.300 kr.  
 • Mýgulusótt, 4.100 kr.
 • Mænusótt fyrir fullorðna, 2.300 kr.
 • Papillómaveirubóluefni (HPV)
  • Papillómaveirur manna, gerð 6, 11, 16, 18, 15.600 kr.
  • Papillómaveirur manna, gerð 16, 18, 10.200 kr.
 • Taugaveiki (Typhim-Vi), 2.600 kr.

Barnabólusetningar / Endurbólusetningar

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt). Einnig greiða sjúkratryggðir fyrir endurbólusetningu frá grunni þegar barnabólusetningar eru ónýtar.

 • Barnaveiki, haemophilus influenzae B, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fimmgilt bóluefni) (Infanrix-Polio + Hib, Pentavac), 4.400 kr.  
 • Lungnabólgubaktería (pneumokokkar), 6 vikna - 5 ára börn (Synflorix), 5.800 kr.  
 • Meningokokkar C (NeisVac-C), 4.500 kr.   
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum (Priorix, MMRVaxPro), 2.300 kr.  
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (Boostrix), 1.700 kr.   
 • Barnaveiki, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fjórgilt bóluefni), endurbólusetning með Boostrix Polio, 2.400 kr.

Komur og bóluefni í ungbarnavernd

Fullt gjald fyrir barnaskoðun og bólusetningar á heilsugæslustöð fyrir ósjúkratryggða.

 • 6 vikna skoðun 9.300 kr.
 • 9 vikna skoðun 9.300 kr. eða 9 vikna vitjun, 10.100 kr.
 • 3ja mánaða skoðun 9.300 kr. +DTaP, Hib, IPV (Pentavac) 4.400 kr. og PCV (Synflorix) 5.800 kr. = 19.500 kr.
 • 5 mánaða skoðun 9.300 kr. + DTaP, Hib, IPV (Pentavac) 4.400 kr. og PCV (Synflorix) 5.800 kr. = 19.500 kr.
 • 6 mánaða skoðun 9.300 kr. + MCC (Neis Vac-C) 4.500 kr. = 13.800 kr.
 • 8 mánaða skoðun 9.300 kr. + MCC (Neis Vac-C) 4.500 kr. = 13.800 kr.
 • 10 mánaða skoðun 9.300 kr.
 • 12 mánaða skoðun 9.300 kr. + DTaP, Hib, IPV (Pentavac) 4.400 kr. og PCV (Synflorix) 5.800 kr. = 19.500 kr.
 • 18 mánaða skoðun 9.300 kr. + MMR (MMRVaxPro) 2.300 kr. = 11.600 kr.
 •  2½ árs skoðun 9.300 kr.
 • 4 ára skoðun 9.300 kr. + DTaP, IPV (Boostrix) 1.700 kr. = 11.000 kr.
 •  Vitjun í heimahús 10.100 kr.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri og ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin), 2.400 kr.   
 • Hormónalykkja (Mirena), 16.400 kr.  

Ofnæmisvakar (prick húðpróf)

 • Hundahár – Soluprick SQ ALK553 10 HEP 2 ml 1 hgl. 7.400 kr.
 • Kattahár – Soluprick SQ ALK555 10 HEP 2 ml 1 hgl. 7.400 kr.
 • Rauðölur – Soluprick SQ ALK106 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.500 kr.
 • Hesliviður – Soluprick SQ ALK113 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.500 kr.
 • Vallarfoxgras – Soluprick SQ ALK225 10 HEP 2 ml 1 hgl. 5.400 kr.
 • Rúgur – Soluprick SQ ALK231 10 HEP 2 ml 1 hgl. 12.600 kr.
 • Birkifrjó – Soluprick SQ ALK108 10 HEP 2 ml 1 hgl. 5.400 kr.
 • Hrossaværur – Soluprick SQ ALK552 10 HEP 2 ml 1 hgl. 7.400 kr.
 • Rykmaur – Soluprick SQ ALK504 10 HEP 2 ml 1 hgl. 7.400 kr
 • Negativ Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 1.600 kr.
 • Positiv Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 1.600 kr.

Greiðslur einstaklinga þegar milliríkjasamningar um almannatryggingar gilda ekki.

Velferðarráðuneytið hefur með "Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna" sem gekk í gildi 25. janúar 2017, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Einstaklingur tryggður í EES-landi (þetta á einnig við um íslenska ríkisborgara með lögheimili í öðru EES-landi) sem þarf á skyndilegri og nauðsynlegri læknishjálp að halda þegar hann dvelst hér á landi á að greiða eins og þeir sem eru sjúkratryggðir á Íslandi. Forsenda þess er þó að hlutaðeigandi leggi fram:

 • Evrópska sjúkratryggingakortið 
 • Gilt bráðabirgðavottorð E-111 
 • Gilt vottorð frá tryggingarstofnun í öðru EES landi E-104 
 • Gilt vottorð E-106 útsendir starfsmenn 
 • Ljósrit af vegabréfi eða öðrum persónuskilríkjum sem staðfesta ríkisfang (mynd)
 • Athugið vel gildistíma allra gagna. Geti hlutaðeigandi ekki framvísað evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) og vegabréfi skal heilsugæslustöð krefja hann um fulla greiðslu samkvæmt reglugerð.

Ferðamenn frá Norðurlöndum: Hægt er að staðfesta búsetu t.d. með gildu ES-korti (ekki íslensku ES-korti), bráðabirgðaskírteini eða sjúkratryggingakorti frá viðkomandi landi (sbr. gul sjúkratryggingakort frá Danmörku). Einnig þurfa ferðamenn frá Norðurlöndunum að framvísa persónuskilríkjum með mynd, t.d. vegabréfi. 

Heilsugæslustöðin skal taka ljósrit af evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) sjúklings, vegabréfi og greinargerð læknis og senda til Fjárreiðudeildar HH, sem sendir gögnin með reikningi til Sjúkratrygginga Íslands. 

Komur

Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 9.300 kr. 
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 9.300 kr. 
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 13.800 kr.

Vitjanir

Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 19.900 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 24.700 kr. 
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 10.100 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða ósjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega.

Bóluefni vegna barnabólusetninga

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

Gjöld vegna krabbameinsleitar (legstroks og mynd af brjóstum) á heilsugæslustöð, greiðist til viðbótar við komugjald, 4.400 kr. 

Gjöld fyrir læknisvottorð skulu miðast við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 6.100 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

Fyrir hverja komu til rannsóknar á rannsóknarstofu og vegna rannsóknar á sýni sem sent er til rannsóknar í rannsóknarstofu skal greiða 4.400 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir hverja komu til geisla- og myndgreiningar skal greiða 4.400 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir nauðsynlega túlkaþjónustu skal sjúklingur greiða fullt gjald samkvæmt samningi Ríkiskaupa þjónustuaðila um túlkaþjónustu.

Námskeið

Foreldrafræðsla á heilsugæslustöð/Mæðravernd Þróunarsviðs, gildir fyrir báða foreldra, kr. 10.300 kr.

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 10.300 kr. fyrir eitt foreldri, 12.700 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 11.500 kr. fyrir eitt foreldri, 15.300 kr. fyrir báða foreldra.
 • PMT foreldrafærninámskeið, 18.900 kr. fyrir eitt foreldri, 25.100 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir - færniþjálfunarnámskeið fyrir 8-10 ára börn með ADHD, 9.100 kr.

Tryggingastaða einstaklinga

Komin er á tenging á milli Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Sjúkratrygginga Íslands sem uppfærir tryggingastöðu sjúklinga einu sinni á sólarhring. Þó þurfa skjólstæðingar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, sem ekki staðgreiða þjónustuna heldur greiða greiðsluseðla í fjármálastofnun eftir á eða greiða innheimtukröfur, að koma kvittunum vegna þessara greiðslna sjálfir til Sjúkratrygginga Íslands.

Sögukerfið sýnir rétta tryggingastöðu einstaklinga hvort sem viðkomandi er sjúkratryggður eða ekki. Ef það koma fyrirspurnir frá sjúklingi, er hægt að hafa samband við Sjúkratryggingar Íslands í síma: 515-0003.

Almennt netfang aðalgjaldkera Heilsugæslunnar er gjaldkeri@heilsugaeslan.is  
 Sjá